شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

مدل سرآمدی

مدل سرآمدی (1)

 

 

یکشنبه, 09 تیر 1392 ساعت 09:53

مشاوره EFQM مدل تعالی سازمانی

نوشته شده توسط

مشاوره EFQM مدل تعالی توسط تیم مشاوره سرآمدی مدیریت سرآمد ایرانیان انجام می گردد. سازمان های سرآمد با بهره گیری ازمدل های سرآمدی ، به رقابت در مسیر تعالی و تبادل تجربیات خود با سازمان های موفق اقدام می نمایند. با استفاده از مدل سرآمدی تصویر واقعی سازمان، نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان مشخص می شوند. مدیریت سرآمد ایران ارائه دهنده خدمات مشاوره EFQM می باشد.


چرا انتخاب مشاور EFQM مدل تعالی سازمانی اهمیت دارد؟

با توجه به ویژگیهای مدل سرآمدی EFQM، انجام مشاوره در حوزه مدل تعالی EFQM از تفاوت های خاصی برخوردار است که برخی از آنها به شرح زیر است:
الف) با توجه به اینکه از نتایج ارزیابی با استفاده از مدل تعالی EFQM، برای ایجاد بازخوردهای مدیریتی استفاده می شود، مشاوران این حوزه باید از تجارب مشاوره در سطوح مدیریت ارشد برخوردار باشند تا بتوانند موضوعات حائز اهمیت برای مدیران را تشخیص دهند.
ب) مدل تعالی یک مدل چند جانبه است. مفهوم این جمله این است که مدل تعالی EFQM با استفاده از نکات راهنمای تدوین شده پ، در بسیاری از رویکردها و ابعاد سازمان دخالت داده می شود و بنابراین مشاورین تک بعدی و کم تجربه می توانند با ارائه راهکارهای نامناسب، اسباب ضرر و زیان سازمان را فراهم آورند.
ج ) ده ها دلیل دیگر نیز می توان به این نوشتار افزود تا اهمیت انتخاب یک مشاور مناسب و با تجربه را به ما یادآوری نماید. مشاور EFQM جهت ارائه مشاوره EFQM باید علاوه بر دارا بودن آگاهی، دانش و تجربه کافی درباره مدل EFQM، از دانش و تجربه مناسبی در حوزه های تخصصی و کاری سازمان نیز برخوردار بوده و یا در کنار افرادی که از دانش و تجربه کافی در این حوزه ها برخوردار هستند قرار گیرد.
 
مدیریت سرآمد ایرانیان با برخورداری از کادری توانمند و با تجربه در حوزه های زیر و تحت عنوان مشاوره EFQMT مشاوره مورد نیاز را در حوزه مدل تعالی EFQM در اختیار سازمانهای محترم قرار می دهد و مشاوره های زیر را انجام می دهد.
 

انواع خدمات قابل ارائه در مشاوره EFQM مدل تعالی سازمان :

خود ارزیابی سازمان بر مبنای مدل سرآمدی :

نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان شما با استفاده از روش خود ارزیابی بر مبنای مدل سرآمدی مشخص می گردد برخی از خدمات خود ارزیابی مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه مشاوره EFQM به شرح زیر می باشد :

1- خود ارزیابی به روش پرسشنامه

2- خود ارزیابی به روش پرسشنامه و کارگاهی

3- خود ارزیابی به روش پروفورما

4- خود ارزیابی به روش شبیه سازی جایزه

5- خود ارزیابی به روش های تلفیقی

 

ارزیابی مستقل مدل سرآمدی  :

ارزیابی مستقل دیگر خدمت قابل ارائه در حوزه مشاوره EFQM است. سازمان شما توسط تیم ارزیاب EFQM ، بصورت مستقل مورد ارزیابی قرار می گیرد و گزارش ارزیابی از نقاط قوت و فرصت های بهبود مشخص می گردد

ارزیابی مستقل با توجه به درخواست مشتریان می تواند شامل :

1- ارزیابی مستقل EFQM

2- ارزیابی مستقل مالکو بالدریج

3- ارزیابی مستقل بر مینای مدل دمینگ

و ...

 

اجرای پروزه های بهبود :

پروژه های بهبود مدیریتی شناسایی شده در خود ارزیابی، با راهنمایی تیم مشاوره مدیریت سرآمد ایرانیان در سازمان شما قابل اجرا می باشد.

خدمات پروژه های بهبود شامل :

1- مشاوره مدیریت منابع انسانی

2- مشاوره مدیریت استراتژیک

3- مشاوره ابزارهای مدیریتی نظیر روش ارزیابی 360 درجه و ...

4- مشاوره مدیریت پروژه

5- مشاوره فروش و بازاریابی

و...

 تدوین مدل سرآمدی :

با توجه به تجارب مشاوره تعالی سازمانی در سازمان های مختلف و آشنایی با مدل های سرآمدی جهانی نظیر : مدل مالکوم بالدریج و EFQM، تیم مشاوره سرآمدی (مشاوره EFQM) ، مدل سرآمدی متناسب با سازمان شما را طرحریزی می نماید.

تدوین مدل سرآمدی در شرکت های مادر یا هلدینگ می تواند معیاری مشخص را جهت ارزیابی شرکت های زیر مجموعه مشخص نماید

تدوین اظهارنامه مدل سرآمدی :

تدوین اظهارنامه از دیگر خدمات مشاوره EFQM مدیریت سرآمد ایرانیان است. عملکرد فعالیت های سازمان شما در کتابچه اظهارنامه تعالی بر اساس اصول و منطق مشخص شده در مدل سرآمدی توسط تیم مشاوره سرآمدی مدیریت سرآمد ایرانیان مستند می گردد.

بمنظور اطلاع از سایر حوزه های خدمات مشاوره مدیریتی بر روی خدمات مشاوره مدیریت کلیک نمایید
جهت درخواست خدمات مشاوره سرآمدی بر روی خدمات مشاوره مدیریت کلیک کنید .
جهت اطلاع از برنامه های آموزشی مدیریت سرآمد ایرانیان بر روی  دوره های آموزش مدیریت  کلیک نمایید

تلفن تماس گروه مشاوره مدیریت سرآمد ایرانیان : 66568065-66569430-66569429