شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

مدیریت استراتژیک بر اساس مدل برایسون
در دنیای امروز ، روشهای مدیریت سازمان یکی از موضوعات چالش برانگیز  بسیاری مدیران و کارشناسان است. این موضوع سبب شده است تا نظریه ها ،ابزارها ، مدلها و استانداردهای بسیاری در این زمینه ایجاد و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. یکی از مهم ترین موضوعات مدیریتی ، که تمامی سازمانهای موفق و متعالی دنیا از آن بهره می برند، روشهایی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر سازمان در قالب متدولوژیهای متنوع مدیریت استراتژیک است.
برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای مختلف با متدولوژیهای متفاوت و متناسب با ماهیت آن سازمان اجرا می شود که بسیاری از آنها در حوزه خدمات مشاوره ای و آموزشی گروه مدیریت سرآمد ایرانیان قرار دارد.

برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از مدل برایسون :

مدل برایسون که توسط پروفسور برایسون استاد دانشگاه مینه سوتا ایجاد شد ، محبوب ترین مدل برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی و یا سازمانهای زیر مجموعه است . این مدل در بسیاری از موارد با ترکیب با مدلهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی از تفاوت های اساسی این مدل با سایر مدلها تعیین مقاصد سازمان بر مبنای پتانسیلهای در دسترس است. خلاصه ای از رئوس خدمات قابل ارائه توسط مدیریت سرآمد ایرانیان در این بخش عبارتند از:
I.    برنامه ریزی و سازماندهی پروژه
II.    انجام توافقات داخلی اولیه
III.    تعیین مسئولیت های رسمی و غیر رسمی سازمان و شفاف سازی حدود اختیارات
IV.    تعیین ماموریت و ارزشهای سازمانی
V.    تحلیل محیط (تحلیل محیط کلان ، تحلیل ذینفعان شامل مشتری ، کارفرما و ... ، تحلیل صنعت ، همکاران ، شرکا و رقبا )
VI.    تحلیل داخلی ( استراتژیهای فعلی ، منابع ، عملکردها و ...)
VII.    تعیین موضوعات استراتژیک
VIII.    تعیین استراتژیها ( تعیین استراتژیها ، ارزیابی و انتخاب ، تعیین برنامه ها و اقدامات ،معیارهای ارزیابی و ...)
IX.    تشریح آینده سازمان  بر مبنای استراتژیهای تعیین شده ( چشم انداز سازمانی )
X.    تعیین برنامه های عملیاتی دوره ای ، دستیابی به نتایج و ارزیابی اثر بخشی

 

خدمات مشاوره مدیریت استراتژیک در سازمانهای مختلف با متدولوژیهای متفاوت برنامه ریزی مدیریت استراتژیک توسط مدیریت سرآمد ایرانیان قابل ارائه می باشد.

در دنیای امروز، روشهای مدیریت سازمان یکی از موضوعات چالش برانگیز  بسیاری مدیران و کارشناسان است. این موضوع سبب شده است تا نظریه ها ،ابزارها ، مدلها و استانداردهای بسیاری در این زمینه ایجاد و در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. یکی از مهم ترین موضوعات مدیریتی ، که تمامی سازمانهای موفق و متعالی دنیا از آن بهره می برند، روشهایی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر سازمان در قالب متدولوژیهای متنوع مدیریت استراتژیک است.
برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای مختلف با متدولوژیهای متفاوت و متناسب با ماهیت آن سازمان اجرا می شود که بسیاری از آنها در حوزه خدمات مشاوره ای و آموزشی گروه مدیریت سرآمد ایرانیان قرار دارد. برخی از حوزه هایی که در حوزه خدمات آموزشی و مشاوره ای گروه مدیریت سرآمد ایرانیان قرار دارند به شرح زیر است.

خدمات قابل ارائه در مشاوره مدیریت استراتژیک :

1-   مشاوره مدیریت استراتژیک بر مبنای مدل هاروارد : خدمات این حوزه مناسب سازمانهای انتفاعی و مستقل در تصمیم گیری ها می باشد.مشاوره مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی
2
-   مشاوره برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش ارزیابی متوازن (BSC ) : این روش برای کلیه سازمانها اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ،  دولتی و خصوصی و .... قابلیت استفاده دارد. این مدل در بسیاری از موارد با ترکیب با مدلهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
3-    مشاوره برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از مدل برایسون : مدل برایسون که توسط پروفسور برایسون استاد دانشگاه مینه سوتا ایجاد شد ، محبوب ترین مدل برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی و یا سازمانهای زیر مجموعه است . این مدل در بسیاری از موارد با ترکیب با مدلهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
4-   مشاوره برنامه ریزی استرات‍ژيك بر اساس هوشین کانری : هوشین کانری در لغت به معنای  سوزن جهت نمای سیاست است ( قطب نمای سیاست ) و هوشین کانری را می توان جاری سازی سیاستها ترجمه نمود.

5-    سایر الگوها و روشها ( بنا به درخواست سازمان از روشهای خاص و یا روشهای تلفیقی استفاده خواهد شد.) این مدلها مب توانند مدلهایی نظیر موارد زیر باشند:

مدل MIM ، مدل گلوئیک ، مدل هاکس ، مدل پیرس و رابینسون ، مدل ایگنور آنسوف ، مدل مینتزبرگ ، مدل دیسون براین و ....

کارگاه آموزش مدیریت استراتژیک بصورت کاربردی 

رويكرد تدوين و برنامه ريزي استراتژيك با استفاده از مدل SWOT بصورت عملي همراه با سناريو تشريح مي گردد استراتژي هاي مشخص شده با مدیریت استراتژیکروش هاي علمي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

در دوره مدیریت استراتژیک رویکردهای منظم برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی استراتژی به عنوان یک فرآیند تشریح می گردد