شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید


درخواست دوره آنلاین سازمانی
نام خانوادگی متقاضی (*)
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
نام دوره های درخواستی (*)
نام دوره های درخواستی خود را وارد نمایید
نام سازمان
ورودی نامعتبر
تلفن همراه
تلفن همراه خود را وارد نمایید
نمابر
ورودی نامعتبر

نام متقاضی (*)
نام خود را وارد نمایید
تاریخ درخواستی
ورودی نامعتبر
ایمیل
ورودی نامعتبر
تلفن شرکت (*)
تلفن مستقیم جهت ارتباط با شما در شرکت را اعلام نمایید
ارسال