شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره مدیریت توسط تیم مشاوره مدیریتی مدیریت سرامد ایرانیان در حوزه های زیر به سازمان ها ارائه ی گردد :
مشاوره مدیریت استراتژیک
مشاوره مدیریت منابع انسانی
مشاوره مدیریت پروژه
مشاوره مدل تعالی سازمانی EFQM
مشاوره ابزارهای مدیریتی
مشاوره استاندارد های ایزو
مشاوره بازاریابی
 

مشاوره HSE

نوشته شده توسط


 
با دریافت خدمات مشاوره سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست HSE (مشاوره HSE) ، شما می توانید سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست بر اساس الزامات HSE را در سازمان خود استقرار نمایید این سیستم به شما در کاهش حوادث، دوباره کاری ها و به حداقل رساندن مسائل ایمنی و بهداشت شغلی و کاهش آلودگی های زیست محیطی کمک می نماید.

مديريت سرآمد ايرانيان  خدمات مشاوره HSE را با قدم  های زیر در محل سازمان ها ارائه مي نمايد.

گام های ارائه خدمات مشاوره HSE توسط مدیریت سرآمد ایرانیان:

1- تهيه برنامه زمان بندي خدمات مشاوره سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSEمشاوره HSE
2- شناخت وضعيت موجود سازمان بر اساس سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و  محیط زیست HSE
3- آموزش سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست بر اساس الزامات HSE
4- مستندسازي سيستم مديريت 
ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بر اساس الزامات HSE (در اين مرحله ، مشاور HSE با همكاري مديران واحدها اقدام به طراحي سيستم مديريتي ایمنی ، بهداشت  و محیط زیست بر اساس الزامات HSE مي نمايد)
5- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
در الزامات HSE بر شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک تاکید شده است هدف از شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، استفاده از ابزارها و تکنیک های ارزیابی ریسک جهت ایجاد یک سیستم جهت شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک که بطور مستمر خطرات ناشی از فعالیت های سازمان را شناسایی و کنترل نماید.

6- شناسایی جنبه های زیست محیطی 
7- نظارت بر اجراي سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی HSE و آماده سازي سازمان جهت دريافت گواهينامه HSE
8- مميزي خارجي (در اين مرحله مشاور الزامات HSE ، سازمان را در انتخاب شركت گواهي دهنده الزامات راهنمايي نموده و در طي فرآيند مميزي خارجي تا مرحله اخذ گواهينامه HSE همراهي مي نمايد)

استقرار سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت شغلی و محیط زیست HSE می تواند مزایای زیر را برای سازمان ها داشته باشد :
-    ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی منجر به کاهش یا حذف هزینه های مرتبط با آسیب ها / بیماری های  ناشی از فعالیت ها می شود
-    یکپارچه نمودن HSE با سایر سیستم های مدیریتی می تواند منجر به کاهش هزینه ها و حذف دوباره کاریها شود
-    افزایش رعایت مقررات و قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست
-  ارتباط با طرفهای دی نفع در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی  و محیط زیست و جلب رضایتمندی ذی نفعان
-    به حداقل رساندن خطرات ناشی از فعالیت ها از طریق شناسایی و  ارزیابی ریسک

 

جهت اطلاع از جزییات مشاوره HSE با دپارتمان مشاوره مدیریت سرآمد ایرانیان تماس بگیرید :
66568065- 66569430

جهت ثبت درخواست مشاوره HSE بر روی درخواست مشاوره HSE کلیک نمایید.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 12 مهر 1394 ساعت 06:11

مشاوره ISO 9001

نوشته شده توسط

 

مدیریت سرآمد ایرانیان ارائه دهنده خدمات مشاوره ISO 9001 است. با استفاده از تیم مشاوره ISO 9001 میتوانید، سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 9001 در سازمان خود استقرار دهید. استفاده از خدمات مشاوره ایزو 9001، به شما در کاهش دوباره کاری های سازمانی کمک می کند و در برآورده سازی خواسته های مشتریان و جلب رضایتمندی آن ها کمک شایانی می کند.

مديريت سرآمد ايرانيان خدمات مشاوره ISO 9001 (ایزو 9001) را با قدم های زیر در محل سازمان ها جهت پیاده سازی ایزو 9001 تا دریافت گواهینامه ایزو 9001 ارائه مي نمايد:

مراحل مشاوره ISO 9001 توسط مدیریت سرآمد ایرانیان :

1- تهيه برنامه زمان بندي خدمات مشاوره ISO 9001مشاوره ISO 9001:2015
2- شناخت وضعيت موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 9001
3- آموزش سيستم مديريت زیست محیطی بر اساس استاندارد ايزو 9001
4- مستندسازي سيستم مديريت کیفیت سازمان بر اساس استاندارد ايزو 9001 (در اين مرحله مشاور ايزو  9001 با همكاري مديران واحدها اقدام به طراحي مستندات سيستم مديريت کیفیت  بر اساس استاندارد  ايزو 9001 مي نمايد)
5- نظارت بر اجراي سيستم مديريت کیفیت (پیاده سازی ایزو 9001) بر اساس استاندارد ايزو 9001 و آماده سازي سازمان جهت دريافت گواهينامه ايزو 9001
6- مميزي خارجي (در اين مرحله مشاور ايزو 9001 سازمان را در انتخاب شركت گواهي دهنده ايزو 9001 راهنمايي نموده و در طي فرآيند مميزي خارجي تا مرحله اخذ گواهينامه ISO 9001 همراهي مي نمايد )

استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 می تواند مزایای زیر را برای سازمان ها داشته باشد :
-  ایجاد سیستم مدیریت کیفیت منجر به اقزایش رضایتمندی مشتریان
-  یکپارچه نمودن سیستم های مدیریتی که کاهش هزینه ها و حذف دوباره کاریها را بدنبال خواهد داشت
-  کاهش دوباره کاری های و عدم انطباق ها
-  رعایت مقررات و قوانین مربوط به محصول و خدمات
-  افزایش سهم بازار و جلب رضایتمندی مشتریان

جهت ثبت درخواست مشاوره بر روی درخواست مشاوره ایزو 9001  کلیک نمایید

جهت اطلاع از جزییات مشاوره ایزو ISO 9001 با دپارتمان مشاوره مدیریت سرآمد ایرانیان تماس بگیرید:

021-66569430

021-66569429

تیم ممیزی مدیریت سرآمد ایرانیان با تجربه ممیزی در سازمان های مختلف، آمادگی دارد ممیزی مستقل سازمان هایی که در آنها سیستم مدیریتی خدمات ممیزی سیستم های مدیریتیاستقرار یافته است را انجام دهد.
این ممیزی کاملا بصورت حرفه ای همراه با ارزش افزوده  برای سازمان ها می باشد و پس از انجام ممیزی فرصت های بهبود، عدم انطباق ها و نقاط قوت سازمان بر اساس سیستم مدیریتی ممیزی شده، مشخص شده و در قالب گزارش ممیزی به سازمان ها متقاضی  ممیزی مستقل ارائه می گردد.

آخرین ویرایش در جمعه, 30 آبان 1393 ساعت 11:21

با دریافت خدمات مشاوره OHSAS 18001 شما می توانید سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد OHSAS 18001 را در سازمان مشاوره OHSAS 18001خود استقرار نمایید. این سیستم به شما در کاهش حوادث ، دوباره کاری ها و به حداقل رساندن مسائل ایمنی و بهداشت شغلی کمک می نماید.

مشاوره ISO 14001

نوشته شده توسط

با دریافت خدمات  مشاوره ایزو 14001 ،  سیستم مدیریت زیست محیطی را در سازمان خود استقرار نمایید این سیستم به شما در کاهش هزینه ها ،  دوباره کاری ها و به حداقل رساندن مسائل زیست محیطی کمک می نماید
مديريت سرآمد ايرانيان  خدمات مشاوره ايزو  14001را با قدم  های زیر در
خدمات مشاوره ISO 14001 رامحل سازمان ها ارائه مي نمايد :
تهيه برنامه زمان بندي خدمات مشاوره ISO 14001
شناخت وضعيت موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 14001
آموزش سيستم مديريت زیست محیطی بر اساس استاندارد ايزو  14001
مستندسازي سيستم مديريت زیست محیطی سازمان بر اساس استاندارد ايزو 14001 ( در اين مرحله مشاور ايزو  14001 با همكاري مديران واحدها اقدام به طراحي سيستم مديريتي ايزو 14001 مي نمايد  )
شناسایی جنبه های زیست محیطی با سیستم ارزیابی جنبه های زیست محیطی
در استاندارد ایزو 14001 بر شناسایی جنبه های زیست محیطی تاکید شده است هدف از شناسایی جنبه های زیست محیطی ، ایجاد یک سیستم شناسایی جنبه های زیست محیطی  که بطور مستمر جنبه های زیست محیطی را کنترل نماید
نظارت بر اجراي سيستم مديريت زیست محیطی بر اساس استاندارد ايزو 14001 و آماده سازي سازمان جهت دريافت گواهينامه ايزو  14001
مميزي خارجي   ( در اين مرحله مشاور ايزو 14001 سازمان را در انتخاب شركت گواهي دهنده ايزو 14001 راهنمايي نموده و در طي فرآيند مميزي خارجي تا مرحله اخذ گواهينامه ISO 14001  همراهي مي نمايد )

استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001  می تواند مزایای زیر را برای سازمان ها داشته باشد :
-    ایجاد سیستم مدیریت محیط زیست منجر به حفاظت بیشتر از محیط زیست می شود
-    یکپارچه نمودن سیستم های مدیریتی که کاهش هزینه ها و حذف دوباره کاریها را بدنبال خواهد داشت
-    ارتقای بهره وری بدلیل استفاده بهینه از منابع
-    افزایش رعایت مقررات و قوانین مربوط به محیط زیست
-    افزایش سهم بازار و جلب رضایتمندی مشتریان
-    به حداقل رساندن مسائل زیست محیطی از طریق ارزیابی جنبه های زیست محیطی

جهت ثبت درخواست مشاوره ایزو 14001 بر روی درخواست مشاوره ایزو 14001 کلیک نمایید

جهت اطلاع از جزییات مشاوره ISO 14001 با دپارتمان مشاوره مدیریت سرآمد ایرانیان تماس بگیرید :
66568065- 66569430

موجودیت سازمانها بر پایه منابع مختلفی نظیر منابع انسانی ، منابع مالی ، مواد اولیه ، تجهیزات ، اطلاعات و دانش و ... تشکیل شده است. مدیران با ایجاد هماهنگی و هدایت این منابع سازمان را در مسیر اهداف حرکت می دهند. در بین این منابع منابع انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا مولفه اصلی شکل گیری هر سازمان کارکنان آن سازمان بوده و علاوه براینکه انسان از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر منابع برخوردار است می تواند تاثیر زیاد و در برخی موارد غیر قابل پیش بینی بر سایر منابع نیز داشته باشد.
فرآیندهای مدیریت منابع انسانی سعی دارند بهترین شیوه را برای جذب ، بکار گیری ، توسعه و نگهداری نیروی کار را در اختیار سازمانها قرار دهند.
در گذشته صرفا کنترل منابع انسانی از طریق حضور و غیاب و کنترل انجام وظایف مورد نظر سازمانها قرار داشت لیکن با گذشت زمان ، رهبری نیروی انسانی برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده سازمانها در حوزه مدیریت منابع انسانی از پارامترهای مختلفی تشکیل شده و نظریه ها و مدلهای بسیار متنوعی در این حوزه ارائه شده است.
استقرار نظام جامع مدیریت منابع انسانی
در این روش مشاور کلیه فرآیندهای مورد نیاز برای مدیریت نیروی انسانی را طراحی نموده و مهارتهای لازم برای اداره سیستم طراحی شده را در سازمان کارفرما ایجاد می نماید که برخی از بخشهای آن به شرح زیر است:
- طرحریزی سیستم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
- طرحریزی ساختار سازمانی
- طرحریزی سیستم های تحلیل شغل و تدوین شرح شغل و تشکیل تیم های کاری
- طرحریزی سیستم های  کارمند یابی ، انتخاب و جذب نیروی انسانی
- طراحی فرآیند توسعه منابع انسانی شامل آشناسازی ، اجتماعی کردن ، آموزش و بهسازی کارکنان ، و ترسیم مسیر پیشرفت شغلی، استقرار سیستم های گردش شغل و توسعه شغل
- طراحی سیستم انگیزش کارکنان شامل ایجاد سیستم های ارزیابی عملکرد ، ایجاد نظام های پاداش دهی و جبران خدمات و ... ( بر مبنای مدلهای مختلف نظیر پرسنل اسکورد کارد -  PSC – کارتهای تشویق و ....)
- طراحی فرآیندهای حفظ و نگهداری کارکنان شامل ایجاد برنامه های ایمنی ، ایجاد نظام ارتباطات داخلی ، طرحریزی نظام مدیریت بازخورد کارکنان و ....
- اجرای آموزشها، انجام تمرین های آزمایشی و مشاوره های مورد نیاز جهت توسعه قابلیت های مدیران سازمانی برای اداره این سیستم.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(567 رای‌ها)

نظام پيشنهادات :
نظام يا سيستم پيشنهادات ، سیستمی است كه مي‌توان از فكر و انديشه هاي و توان  كاركنان براي مسئله يابي، چاره‌جويي و حل مسائل و مشكلات سازماني بهره جست.
در یک نظام پيشنهادات كليه كاركنان از عاليترين رده سازماني تا پايين ترين سطح آن مي‌توانند پيشنهادات ، ايده‌ها ، ابتكارات و نظرات خود را براي رفع نارسايي‌هاي موجود در روند كاري و يا بهبود روشهاي انجام كار و يا افزايش كيفيت توليد ارائه دهند.
البته باید توجه داشت نظام پيشنهادات فقط صرفا ارائه انتقاد نيست بلكه در آن راه چاره نيز ارائه مي‌گردد و در آن فقط به بيان مشكلات پرداخته نمي شود بلكه راه حلهاي رفع مشكلات نيز ارائه مي شود.
از اين طريق كاركنان مي توانند به همه امور و فعاليتهاي سازمان بپردازند و پيشنهادهاي اصلاحي خود را بر اساس فرآيندي مشخص تدوين و ارائه نمايند.
استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات در يك سازمان توجه و حساسيت كاركنان را به فرآيندهاي كار بيشتر كرده و باعث مشاركت بيشتر كاركنان در سازمان مي شود، همچنين با افزايش مشاركت، خلاقيت و روحيه كاركنان، راهكارهاي عملي براي حل مسائل و مشكلات سازمان پيدا مي‌شود.

برخی اهداف نظام پيشنهادات:
•    فراهم نمودن شرايط و امكانات لازم به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص و كارآمد
•    ارتقاء آگاهي مديران مياني و ارشد در خصوص كار و گرايش هاي كاركنان
•    شناسايي قابليت هاي ويژه و توانايي كاركنان و ارائه بازخوردهاي لازم در خصوص كار و گرايش هاي آنان
•    توسعه توانائي فردي و ايجاد خلاقيت دركاركنان از طريق ارج نهادن به پيشنهادهاي منطقي آنان
•    ارتقاء كمي و كيفي اجراي فرآيندها، كاهش هزينه ها، بهبود روندهاي عملياتي، سيستمها و نظاير آن
•    ارتقاء سطح كارائي كاركنان و همسو سازي اهداف فرد و ارگان از طريق فراهم نمودن منافع مشترك مادي، معنوي و تقويت روحيه مشاركت، همكاري و كارگروهي
•    افزايش نقش، احساس هويت، رضايت، وفاداري، همبستگي و تعلق در كاركنان و احساس مسئوليت در حل مسائل
رئوس برخی از خدمات قابل ارائه در قالب استقرار نظام پیشنهادات
•    ارزیابی و تعیین وضعیت و فرهنگ سازمانی برای استقرار نظام پیشنهادات
•    انتخاب مدلی که تناسب بیشتری با وضعیت فعلی سازمان داشته باشد.
•    تعیین و ایجاد سازمان و ارکان تشکیلاتی
•    تعیین مدل ارائه پیشنهاد
•    تعیین روشهای ارزیابی پیشنهادات
•    تعیین روشهای ارزش گذاری پیشنهاد
•    طرحریزی سیستم های تامین بودجه
•    طرحریزی سیستم های ارزیابی نظام پیشنهادات
•    اتصال نظام پیشنهادات به سایر سیستم های سازمانی
•    تعیین روشهای ارتباطی ( ارتباطات چند سویه شامل ارائه بذرهای پیشنهاد، دریافت پیشنهادات ، تشکیل تیم های حل مسئله ، روش ارائه پاداشها و ... )
•    اجرای آزمایشی

 

این مورد را ارزیابی کنید
(559 رای‌ها)

برنامه ریزی صحیح و دقیق منابع انسان بدون وجود روشهای مناسب دریافت بازخوردهای کارکنان و تحلیل آنها غیر ممکن است. بنابراین وجود نظام های دریافت بازخورد کارکنان در هر سازمانی ضروری است.
در سازمانهای کوچک با توجه به ارتباط تنگاتنگ مدیران و کارکنان ، بازخورد در بسیاری از مواقع می تواند به صورت شفاهی منتقل شده و در صورت توجه مدیریت پاسخ داده شوند. اما در سازمانهای چند لایه وقوع این امر بسیار پیچیده تر است.

استقرار نظام مدیریت بازخورد کارکنان ( سیستم های نظر سنجی ،پیگیری شکایات و ... )

سازمانها روشهای مختلفی را به منظور دریافت بازخوردهای کارکنان مورد استفاده قرار می دهند که برخی از آنها به شرح زیر است:
ایجاد و توزیع فرم های نظر سنجی
انتخاب نمایندگان گروه های مختلف کارکنان
ایجاد سیستم مدیریت شکایات کارکنان
انجام مصاحبه های دوره ای
تشکیل گروه های متمرکز
ارتباط مستقیم مدیران با کارکنان
 و ....
برخی از سازمانها نیز از چندین روش مختلف برای مدیریت بازخوردهای کارکنان بهره می برند.
به هر حال سازمان از هر روشی که برای دریافت بازخورد استفاده می نماید باید به نکات زیر توجه داشته باشد:
1-    روش مورد استفاده قابلیت انعکاس بازخوردهای واقعی کارکنان را داشته باشد.
2-    روشهای مورد استفاده به صورت منظم انجام شود.
3-    گروه های مختلف با توجه به تفاوت های آنان در دامنه روش دریافت بازخورد قرار گیرند.
4-    در صورت نمونه ای بودن روش ، تعداد نمونه ها با دقت و به صورت علمی تعیین شود.
5-    فواصل بین دریافت بازخوردها از حدی طولانی تر نشود که کارایی خود را از دست دهد.
6-    فرهنگ ارائه بازخورد صحیح در سازمان ایجاد شده باشد.
7-    داده های خام دریافتی به صورت دقیق و توسط کارشناسان خبره و مطلع پردازش شده و اطلاعات قابل استفاده ای از آنها استخراج شود.
8-    با توجه به نتایج پردازش اقدامات مناسبی برای پاسخگویی انجام شود.
9-    اقدامات تعیین شده متناسب با بزرگی و موضوع نتایج پردازش باشد.
10-    فاصله زمانی بین دریافت بازخوردها و اجرای اقدامات طولانی نشود.
11-    اثر بخشی اقدامات انجام شده مورد بررسی قرار گیرد.
توجه به این نکته ضروری است که برخی از سازمانها با کپی کردن فرم های نظر سنجی از یک سازمان دیگر ، و انجام غیر علمی نظر سنجی روشی برای دریافت بازخوردها ایجاد می نمایند لیکن باید توجه داشت:
با داشتن اطلاعات اشتباه تصمیمات ما نیز اشتباه خواهند بود
مدیریت سرآمد ایرانیان با استفاده از یک تیم خبره، آماده است تا با برترین روشهای علمی دنیا سیستم های مدیریت بازخورد کارکنان را در سازمان شما مستقر نماید.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(581 رای‌ها)

تربیت رهبران و سرپرستان اثر بخش

در اختیار داشتن مدیرانی که توانایی رهبری و سرپرستی مناسبی داشته باشند از الزامات اولیه موفقیت هر سازمانی است در این راستا مدیریت سرآمد ایرانیان برنامه مشاوره ای و آموزشی به شرح زیر را برای تربیت رهبران و سرپرستان حرفه ای در نظر گرفته است.

رئوس برخی از خدمات قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر است :

در این روش مشاوره ابتدا یک تیم خبره جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست های استاندارد بر اساس مدل توافق شده ، اطلاعات مورد نیاز برای تعیین مهارتهای سرپرستی و رهبری مورد نیاز را جمع آوری مینمایند.

سپس مدیر تیم مربوطه ، گزارشی از مهارتهای مورد نیاز در بخشهای مختلف را به صورت تفکیک شده ارائه می نماید.

یک تیم مصاحبه گر خبره ، با انجام مصاحبه با کارکنان و مدیران و سرپرستان هر بخش اقدام به ارزیابی شایستگیهای موجود در تیم رهبری و سرپرستی در بخشهای مختلف می نمایند.

با انجام آنالیز شکاف نقایص صلاحیت های مورد نیاز برای رهبری و سرپرستی مشخص می شود.

بر این اساس یک نیاز سنجی انجام شده و برنامه های توسعه شایستگی تیم های رهبری هر بخش تهیه می شود. این برنامه شامل برنامه های آموزشی و غیر آموزشی است.

پس از تهیه برنامه توسعه شایستگی ، منابع مورد نیاز تهیه شده و با انجام هماهنگی های لازم برنامه به اجرا گذاشته می شود.

در نهایت اثر بخشی پروژه در قالب معیارهای مالی و غیر مالی ،ارزیابی شده و در قالب یک گزارش به کارفرما ارائه می گردد.

این مورد را ارزیابی کنید
(586 رای‌ها)

ارزیابی سبك رهبري و تعیین سبک رهبری اثربخش
ارزیابی و تعیین سبک رهبری در سازمانها و بخشهای سازمانی:
در این روش مشاوره ابتدا یک تیم خبره جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست های دقیق ، اطلاعات مورد نیاز برای تعیین وضعیت فعلی سازمان و پارامترهای اثر گذار را جمع آوری می نماید.
پس ازآ ن ، کارشناسان مشاور با استفاده از مدلهای مطرح نظیر مدل اقتضایی فیدلر ، مدل هرسی و بلانچارد و ... ابتدا سبک فعلی رهبری در بخش های مختلف سازمان را تعیین می نمایند .
ارزیابی سطح اثر بخشی فعلی رهبری و منافع و معایب آن در بخش گام بعدی این پروژه است.
 در مرحله بعد با ارزیابی وضعیت واقعی سازمان و کارکنان هر بخش که داده های آن از بخش جمع آوری اطلاعات حاصل شده، سبک رهبری مناسب در هر بخش و سطح سازمانی را تعیین می نمایند.
پس از انجام آنالیز شکاف ، برنامه ریزی لازم را برای تغییر در سبک رهبری در بخشهای مختلف سازمان تهیه می نمایند. این برنامه ها شامل مسئولیتهای مختلف ، برنامه های کسب مهارت های رهبری و سرپرستی و .. را شامل می شود.
پس از تکمیل برنامه ها  با همکاری مدیران کارفرما این برنامه ها را گام به گام اجرا می نمایند. اجرای گام به گام این برنامه ها شامل طراحی و اجرای برنامه های آموزشی ، استقرار نظام های تکمیلی بسته به سبک های انتخاب شده ، تمرین آزمایشی طرحهای کسب مهارت و ... را شامل می شود که بسته به وضعیت ارزیابی شده سازمان به مرحله اجرا خواهد رسید.
در نهایت پس از طی یک دوره آزمایشی ، اثر بخشی سبک های جدید رهبری را اندازه گیری نموده و گزارشی از منافع اجرای پروژه برای کارفرما تهیه می گردد.

جهت اطلاعات بیشتر با واحد مشاوره مدیریت ، مدیریت سرامد ایرانیان تماس بگیرید :

66568065-66569430
 

صفحه1 از2

دانلود کتاب

جمعه, تیر 06 1393 8164 نظرها
دانلود رایگان کتاب آموزش شش سیگما

 

شما می‌توانید کتاب الکترونیکی آموزش شش سیگما برای تجارت‌های کوچک را رایگان دانلود کنید. 

 

پشتیبانی

LiveZilla Live Chat Software