شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

موجودیت سازمانها بر پایه منابع مختلفی نظیر منابع انسانی ، منابع مالی ، مواد اولیه ، تجهیزات ، اطلاعات و دانش و ... تشکیل شده است. مدیران با ایجاد هماهنگی و هدایت این منابع سازمان را در مسیر اهداف حرکت می دهند. در بین این منابع منابع انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا مولفه اصلی شکل گیری هر سازمان کارکنان آن سازمان بوده و علاوه براینکه انسان از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر منابع برخوردار است می تواند تاثیر زیاد و در برخی موارد غیر قابل پیش بینی بر سایر منابع نیز داشته باشد.
فرآیندهای مدیریت منابع انسانی سعی دارند بهترین شیوه را برای جذب ، بکار گیری ، توسعه و نگهداری نیروی کار را در اختیار سازمانها قرار دهند.
در گذشته صرفا کنترل منابع انسانی از طریق حضور و غیاب و کنترل انجام وظایف مورد نظر سازمانها قرار داشت لیکن با گذشت زمان ، رهبری نیروی انسانی برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده سازمانها در حوزه مدیریت منابع انسانی از پارامترهای مختلفی تشکیل شده و نظریه ها و مدلهای بسیار متنوعی در این حوزه ارائه شده است.
استقرار نظام جامع مدیریت منابع انسانی
در این روش مشاور کلیه فرآیندهای مورد نیاز برای مدیریت نیروی انسانی را طراحی نموده و مهارتهای لازم برای اداره سیستم طراحی شده را در سازمان کارفرما ایجاد می نماید که برخی از بخشهای آن به شرح زیر است:
- طرحریزی سیستم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
- طرحریزی ساختار سازمانی
- طرحریزی سیستم های تحلیل شغل و تدوین شرح شغل و تشکیل تیم های کاری
- طرحریزی سیستم های  کارمند یابی ، انتخاب و جذب نیروی انسانی
- طراحی فرآیند توسعه منابع انسانی شامل آشناسازی ، اجتماعی کردن ، آموزش و بهسازی کارکنان ، و ترسیم مسیر پیشرفت شغلی، استقرار سیستم های گردش شغل و توسعه شغل
- طراحی سیستم انگیزش کارکنان شامل ایجاد سیستم های ارزیابی عملکرد ، ایجاد نظام های پاداش دهی و جبران خدمات و ... ( بر مبنای مدلهای مختلف نظیر پرسنل اسکورد کارد -  PSC – کارتهای تشویق و ....)
- طراحی فرآیندهای حفظ و نگهداری کارکنان شامل ایجاد برنامه های ایمنی ، ایجاد نظام ارتباطات داخلی ، طرحریزی نظام مدیریت بازخورد کارکنان و ....
- اجرای آموزشها، انجام تمرین های آزمایشی و مشاوره های مورد نیاز جهت توسعه قابلیت های مدیران سازمانی برای اداره این سیستم.

 

دانلود کتاب

جمعه, تیر 06 1393 8732 نظرها
دانلود رایگان کتاب آموزش شش سیگما

 

شما می‌توانید کتاب الکترونیکی آموزش شش سیگما برای تجارت‌های کوچک را رایگان دانلود کنید. 

 

پشتیبانی

LiveZilla Live Chat Software