استانداردهای ایزو http://www.msi.co.ir Thu, 04 Mar 2021 22:00:08 +0000 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir مشاوره ISO 9001 http://www.msi.co.ir/consulting/iso/iso-9001-consultancy.html http://www.msi.co.ir/consulting/iso/iso-9001-consultancy.html

 

مدیریت سرآمد ایرانیان ارائه دهنده خدمات مشاوره ISO 9001 است. با استفاده از تیم مشاوره ISO 9001 میتوانید، سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 9001 در سازمان خود استقرار دهید. استفاده از خدمات مشاوره ایزو 9001، به شما در کاهش دوباره کاری های سازمانی کمک می کند و در برآورده سازی خواسته های مشتریان و جلب رضایتمندی آن ها کمک شایانی می کند.

مديريت سرآمد ايرانيان خدمات مشاوره ISO 9001 (ایزو 9001) را با قدم های زیر در محل سازمان ها جهت پیاده سازی ایزو 9001 تا دریافت گواهینامه ایزو 9001 ارائه مي نمايد:

مراحل مشاوره ISO 9001 توسط مدیریت سرآمد ایرانیان :

1- تهيه برنامه زمان بندي خدمات مشاوره ISO 9001مشاوره ISO 9001:2015
2- شناخت وضعيت موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 9001
3- آموزش سيستم مديريت زیست محیطی بر اساس استاندارد ايزو 9001
4- مستندسازي سيستم مديريت کیفیت سازمان بر اساس استاندارد ايزو 9001 (در اين مرحله مشاور ايزو  9001 با همكاري مديران واحدها اقدام به طراحي مستندات سيستم مديريت کیفیت  بر اساس استاندارد  ايزو 9001 مي نمايد)
5- نظارت بر اجراي سيستم مديريت کیفیت (پیاده سازی ایزو 9001) بر اساس استاندارد ايزو 9001 و آماده سازي سازمان جهت دريافت گواهينامه ايزو 9001
6- مميزي خارجي (در اين مرحله مشاور ايزو 9001 سازمان را در انتخاب شركت گواهي دهنده ايزو 9001 راهنمايي نموده و در طي فرآيند مميزي خارجي تا مرحله اخذ گواهينامه ISO 9001 همراهي مي نمايد )

استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 می تواند مزایای زیر را برای سازمان ها داشته باشد :
-  ایجاد سیستم مدیریت کیفیت منجر به اقزایش رضایتمندی مشتریان
-  یکپارچه نمودن سیستم های مدیریتی که کاهش هزینه ها و حذف دوباره کاریها را بدنبال خواهد داشت
-  کاهش دوباره کاری های و عدم انطباق ها
-  رعایت مقررات و قوانین مربوط به محصول و خدمات
-  افزایش سهم بازار و جلب رضایتمندی مشتریان

جهت ثبت درخواست مشاوره بر روی درخواست مشاوره ایزو 9001  کلیک نمایید

جهت اطلاع از جزییات مشاوره ایزو ISO 9001 با دپارتمان مشاوره مدیریت سرآمد ایرانیان تماس بگیرید:

021-66569430

021-66569429

]]>
train.msi@gmail.com (مدير سايت) استانداردهای ایزو Fri, 18 Oct 2013 11:37:44 +0000
مشاوره OHSAS 18001 http://www.msi.co.ir/consulting/iso/ohsas-18001-consultancy.html http://www.msi.co.ir/consulting/iso/ohsas-18001-consultancy.html

با دریافت خدمات مشاوره OHSAS 18001 شما می توانید سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد OHSAS 18001 را در سازمان مشاوره OHSAS 18001خود استقرار نمایید. این سیستم به شما در کاهش حوادث ، دوباره کاری ها و به حداقل رساندن مسائل ایمنی و بهداشت شغلی کمک می نماید.

مديريت سرآمد ايرانيان  خدمات مشاوره OHSAS 18001 را با قدم  های زیر در محل سازمان ها ارائه مي نمايد :

تهيه برنامه زمان بندي خدمات مشاوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
شناخت وضعيت موجود سازمان بر اساس سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی استاندارد OHSAS 18001
آموزش سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد OHSAS 18001
مستندسازي سيستم مديريت
ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بر اساس استاندارد OHSAS 18001 ( در اين مرحله ، مشاور OHSAS 18001 با همكاري مديران واحدها اقدام به طراحي سيستم مديريتي ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد OHSAS 18001 مي نمايد  )
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
در استاندارد OHSAS 18001 بر شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک تاکید شده است هدف از شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک  ، استفاده از ابزارها و تکنیک های ارزیابی ریسک جهت  ایجاد یک سیستم جهت شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک که بطور مستمر خطرات ناشی از فعالیت های سازمان را شناسایی و کنترل نماید .
نظارت بر اجراي سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 و آماده سازي سازمان جهت دريافت گواهينامه OHSAS 18001
مميزي خارجي   ( در اين مرحله مشاور استاندارد OHSAS 18001 ، سازمان را در انتخاب شركت گواهي دهنده OHSAS 18001 راهنمايي نموده و در طي فرآيند مميزي خارجي تا مرحله اخذ گواهينامه OHSAS 18001 همراهي مي نمايد )

استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 می تواند مزایای زیر را برای سازمان ها داشته باشد :
-    ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی منجر به کاهش یا حذف هزینه های مرتبط با آسیب ها / بیماری های  ناشی از فعالیت ها می شود
-    یکپارچه نمودن OHSAS 18001 با سایر سیستم های مدیریتی می تواند منجر به کاهش هزینه ها و حذف دوباره کاریها شود
-    افزایش رعایت مقررات و قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی
-  ارتباط با طرفهای دی نفع در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی و جلب رضایتمندی ذی نفعان
-    به حداقل رساندن خطرات ناشی از فعالیت ها از طریق شناسایی و  ارزیابی ریسک

جهت ثبت درخواست مشاوره OHSAS 18001 بر روی درخواست مشاوره استاندارد OHSAS 18001 کلیک نمایید

جهت اطلاع از جزییات مشاوره OHSAS 18001 با دپارتمان مشاوره مدیریت سرآمد ایرانیان تماس بگیرید :
66568065- 66569430

]]>
train.msi@gmail.com (مدير سايت) استانداردهای ایزو Mon, 14 Oct 2013 17:58:24 +0000
مشاوره ISO 14001 http://www.msi.co.ir/consulting/iso/iso-14001-consultancy.html http://www.msi.co.ir/consulting/iso/iso-14001-consultancy.html

با دریافت خدمات  مشاوره ایزو 14001 ،  سیستم مدیریت زیست محیطی را در سازمان خود استقرار نمایید این سیستم به شما در کاهش هزینه ها ،  دوباره کاری ها و به حداقل رساندن مسائل زیست محیطی کمک می نماید
مديريت سرآمد ايرانيان  خدمات مشاوره ايزو  14001را با قدم  های زیر در
خدمات مشاوره ISO 14001 رامحل سازمان ها ارائه مي نمايد :
تهيه برنامه زمان بندي خدمات مشاوره ISO 14001
شناخت وضعيت موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 14001
آموزش سيستم مديريت زیست محیطی بر اساس استاندارد ايزو  14001
مستندسازي سيستم مديريت زیست محیطی سازمان بر اساس استاندارد ايزو 14001 ( در اين مرحله مشاور ايزو  14001 با همكاري مديران واحدها اقدام به طراحي سيستم مديريتي ايزو 14001 مي نمايد  )
شناسایی جنبه های زیست محیطی با سیستم ارزیابی جنبه های زیست محیطی
در استاندارد ایزو 14001 بر شناسایی جنبه های زیست محیطی تاکید شده است هدف از شناسایی جنبه های زیست محیطی ، ایجاد یک سیستم شناسایی جنبه های زیست محیطی  که بطور مستمر جنبه های زیست محیطی را کنترل نماید
نظارت بر اجراي سيستم مديريت زیست محیطی بر اساس استاندارد ايزو 14001 و آماده سازي سازمان جهت دريافت گواهينامه ايزو  14001
مميزي خارجي   ( در اين مرحله مشاور ايزو 14001 سازمان را در انتخاب شركت گواهي دهنده ايزو 14001 راهنمايي نموده و در طي فرآيند مميزي خارجي تا مرحله اخذ گواهينامه ISO 14001  همراهي مي نمايد )

استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001  می تواند مزایای زیر را برای سازمان ها داشته باشد :
-    ایجاد سیستم مدیریت محیط زیست منجر به حفاظت بیشتر از محیط زیست می شود
-    یکپارچه نمودن سیستم های مدیریتی که کاهش هزینه ها و حذف دوباره کاریها را بدنبال خواهد داشت
-    ارتقای بهره وری بدلیل استفاده بهینه از منابع
-    افزایش رعایت مقررات و قوانین مربوط به محیط زیست
-    افزایش سهم بازار و جلب رضایتمندی مشتریان
-    به حداقل رساندن مسائل زیست محیطی از طریق ارزیابی جنبه های زیست محیطی

جهت ثبت درخواست مشاوره ایزو 14001 بر روی درخواست مشاوره ایزو 14001 کلیک نمایید

جهت اطلاع از جزییات مشاوره ISO 14001 با دپارتمان مشاوره مدیریت سرآمد ایرانیان تماس بگیرید :
66568065- 66569430

]]>
train.msi@gmail.com (مدير سايت) استانداردهای ایزو Thu, 26 Sep 2013 22:44:31 +0000
مشاوره ایزو http://www.msi.co.ir/consulting/iso.html http://www.msi.co.ir/consulting/iso.html مشاوره ایزو

شما می توانید با تیم مشاوره ایزو شرکت مدیریت سرآمد ایرانیان، در کمترین زمان ممکن گواهینامه ایزو را دریافت نمایید.

مشاوره سیستم های مدیریتآیا می دانید چرا در برخی از سازمان سیستم مدیریتی ایزو اثربخش نبوده است ؟

آیا می دانید مشاور ایزو با تجربه، می تواند سیستم مدیریتی متناسب با سازمان شما را طراحی  نماید؟

آیا می دانید سیستم مدیریتی که خوب طراحی شده باشد از بروکراسی و دوباره کاری ها جلوگیری می نماید؟


مشاوره ایزو  و استاندارد های بین المللی ایزو توسط گروه مشاوره مدیریت سرآمد ایرانیان با رویکرد نوین جهت استقرار سیستم های مدیریتی در سازمان هاي مختلف انجام مي گردد.

مشاوره ایزو در پروژه ها توسط مشاور ایزوکه داراي تجربه در زمینه استاندارد ایزو می باشد صورت می گیرد و پروژه ایزو توسط ناظر پروژه ایزو در مقاطع زمانی مختلف کنترل می گردد.

مدیریت سرآمد ایرانیان با مشاوره های ایزو بیش از 400 سازمان کوچک و بزرگ در قالب پياده سازي سيستم مديريتي و يا مميزي مستقل سيستم هاي مديريتي خدمات ارائه می نماید. گروه مشاوره ایزو مدیریت سرآمد ایرانیان،  بعنوان مشاور ایزو و یا مجری پروژه های ایزو تا مرحله اخذ گواهینامه ایزو از شرکت های گواهی دهنده، سازمان هاي طرف قرارداد را راهنمایی و هدایت می نماید.

مشاور ایزو متناسب با اندازه و پیچیدگی هر سازمان اقدام به طراحی سیستم مدیریتی سازمان نموده و پس از آموزش آن به پرسنل بر اجرای سیستم مدیریتی سازمان نظارت می نماید.

مشاور ایزوتا مرحله اخذ گواهینامه ایزو همراه سازمان متقاضی بوده و سازمان را آماده ممیزی نهایی صدور گواهینامه می نماید.

جهت اطلاع از مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت بر روی پیاده سازی ایزو کلیک نمایید.

خدمات مشاوره ایزو و آموزش ایزو در جهت استقرار استاندارد ایزو تا مرحله اخذ گواهینامه ایزو شامل :مشاوره ایزو

مشاوره ایزو 9001  ، سیستم مدیریت کیفیت

مشاوره ايزو 14001  ،‌ سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی ایزو 14001

مشاوره ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001 ،‌ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001

مشاوره HSE  ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS

مشاوره ایزو 22000 ، سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ISO 22000

مشاوره ایزو 13485  ،  سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی  ISO 13485

مشاوره ایزو استاندارد فنی صنایع خودرو سازی ISO /TS 16949

مشاوره ایزو  17025 ، سیستم مدیریت در آزمایشگاه ها ایزو ISO 17025

مشاور ايزو 15189 ،‌سيستم مديريت آزمايشگاه تشخيص طبي ISO 15189

مشاور ایزو 22000 ، سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ایزو  ISO 22000

مشاوره ایزو  29001 سیستم مدیریت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو  ISO 29001

مشاوه ایزو 27001  ، سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت امنیت اطلاعات ایزو 27001

مشاوره ایزو 10002 ، سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری ISO 10002

مشاوره ایزو 10004  ، سیستم مدیریت کیفیت در سنجش رضایتمندی مشتریان  ایزو ISO 10004

مشاوره ایزو 31000  ، استاندارد مدیریت ریسک  ایزو 31000

مشاور ايزو 10006  ،‌ استقرار  نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  ISO10006

مشاوره ایزو 10015  ، استاندارد آموزش ايزو 10015

مشاوره ایزو ارزش گذاری برند ( مدیریت برند ) ، ایزو 10668

مشاور ايزو 26000   ،‌ نظام مسئولیت پذیری اجتماعی SA8000 -  ISO 26000

 

 واحد مشاوره ایزو مديريت سرآمد ايرانيان MSI در طي فرآيند خدمات مشاوره ايزو قدم های زير را با حضور مدير پروژه در محل سازمان ارائه مي نمايد:

1- تهيه برنامه زمان بندي خدمات مشاوره ايزو

2- شناخت وضعيت موجود سازمان بر اساس استاندارد ايزو درخواستي

3- آموزش سيستم مديريتي بر اساس استاندارد ايزو درخواستي

4- مستندسازي سيستم مديريتي سازمان بر اساس استاندارد ايزو درخواستي ( در اين مرحله مشاور ايزو با همكاري مديران واحدها اقدام به طراحي سيستم مديريتي ايزو مي نمايد )

5- نظارت بر اجراي سيستم مديريت بر اساس استاندارد ايزو درخواستي  و آماده سازي سازمان جهت دريافت گواهينامه ايزو

6- مميزي خارجي (در اين مرحله مشاور ايزو  سازمان را در انتخاب شركت گواهي دهنده ايزو راهنمايي نموده و در طي فرآيند مميزي خارجي تا مرحله اخذ گواهينامه ايزو همراهي مي نمايد)

 

مزایای مشاوره ایزو مدیریت سرآمد ایرانیان :

استقرار سیستم مدیریتی ایزو در زمان کوتاه

طراحی مستندات و فرم های متناسب با سازمان شما

استفاده از خدمات آموزشی MSI Academy در طی مدت مشاوره ایزو

دفتر مرکزی (MSI) :
تلفن: 30-66569429 021     نمابر: 66568065 021
دفتر آموزش (MSI Academy) :
تلفن : 88575318  021- 88363116 021                نمابر : 66568065  021


جهت درخواست خدمات ايزو بر روي خدمات مشاور ايزو كليك نماييد

جهت درخواست آموزش ايزو در محل سازمان شما  بر روي درخواست آموزش ايزو در محل كليك نماييد

آموزش مجازی مدیریت

جهت درخواست آموزش مجازي ايزو بر روي آموزش مجازي مدیریت كليك نماييد

يا درخواست مکتوب خود را به شماره تلفن های 88363116 - 66568065   واحد مشاوره مديريت سرآمد ايرانيان فکس نموده و یا با سایر شماره های ما تماس حاصل فرمایید

 
]]>
train.msi@gmail.com (مدير سايت) استانداردهای ایزو Sat, 29 Jun 2013 09:07:17 +0000