بازاریابی و فروش http://www.msi.co.ir Thu, 04 Mar 2021 21:32:47 +0000 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir مشاوره افزایش فروش http://www.msi.co.ir/consulting/marketing-and-sales/increase-sales-consulting.html http://www.msi.co.ir/consulting/marketing-and-sales/increase-sales-consulting.html

عوامل زيادي بر ميزان فروش محصول شما تاثير گذار مي باشد بمنظور بهبود عملكرد فروش ،‌ گروه مديريت سرآمد ايرانيان سيستم بازاريابي و فروش شما را ارزيابي نموده و مشاوره افزايش فروشروش هاي افزايش فروش را براي شما مشخص مي نمايد بدين صورت شما مي توانيد تعداد مشتریان و حجم سفارشات را سريع افزايش دهيد

آيا شما مي دانيد براي افزايش عملكرد فروش از كجا بايد شروع كنيم ؟

چگونه فروش خود را سريع افزايش دهيد ؟

طرح ارزیابی سیستم های بازار یابی و فروش

جهت افزایش سریع میزان فروش و جذب مشتری

خلاصه  شرح خدمات ارزیابی بازاریابی و فروش


 پس از انعقاد قرارداد جلسه ای برای هماهنگی و آغاز طرح هماهنگ می گردد

در طی جلسات مورد نیاز یک مصاحبه گر حرفه ای اقدام به دریافت اطلاعات از مدیران شرکت متقاضی می نماید و بخشی از اطلاعات مورد نیاز تکمیل می گردد.

مصاحبه گر علاوه بر انجام مصاحبه، فرآیند فعلی بازار یابی و فروش  را مورد بررسی قرار می دهد.
 پس از دریافت اطلاعات اولیه ، یک تیم تحقیق ، اطلاعات مورد نیاز برای بررسی بازار ها و رقبا را به صورت مستقل تهیه می نمایند تا قابلیت انجام تحلیل های مقایسه ای فراهم گردد.
 در نهایت بیش از 80 پارامتر موثر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 پس از تکمیل ورودیها ، داده های جمع آوری شده توسط یک ناظر حرفه ای مورد بازنگری قرار می گیرد.

 در صورت تایید ناظر ، اطلاعات در نرم افزار مرتبط که شامل اطلاعات بیش از 600 شرکت فعال در صنایع مختلف است وارد شده و مقایسات اولیه به صورت مکانیزه انجام می شود.

 خروجی مرحله قبل توسط یک تیم تحلیل گر حرفه ای مورد ارزیابی و پردازش قرار گرفته و گزارش جامع نهایی ارزیابی فروش و بازاریابی که شامل زیر است تهافزايش فروشیه می گردد.

-  مزایای رقابتی شما در مقایسه با رقبا
-    نقاط ضعف شما در مقایسه با رقبا
-   برترین برنامه های اجرایی برای افزایش سریع میزان فروش و  افزایش جذب مشتری
-   برنامه های طولانی مدت برای ایجاد مزایای رقابتی پایدار برای سازمان شما
-    پیشنهادات همکاری ما برای پیگیری برنامه های بهبود
-   سایر اطلاعات مفید درباره رقبا و بازارهای مرتبط

مدیریت سرآمد ایرانیان  آمادگی دارد تا با استفاده از ابزارهای نوین ارزیابی سیستم های بازاریابی و فروش ، در کنار شما تعداد مشتریان و حجم سفارشات  شما را افزایش دهد.
 

]]>
train.msi@gmail.com (مدير سايت) بازاریابی و فروش Thu, 15 Aug 2013 23:51:56 +0000
مشاوره بازاریابی و فروش http://www.msi.co.ir/consulting/marketing-and-sales.html http://www.msi.co.ir/consulting/marketing-and-sales.html ]]> train.msi@gmail.com (مدير سايت) بازاریابی و فروش Tue, 30 Jul 2013 17:53:42 +0000