مدیریت پروژه http://www.msi.co.ir Fri, 16 Apr 2021 14:03:30 +0000 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir مشاوره مدیریت پروژه http://www.msi.co.ir/consulting/project-management.html http://www.msi.co.ir/consulting/project-management.html مشاوره مدیریت پروژه

خدمات مشاوره مديريت  پروژه در خصوص ارزیابی ریسک پروژه ، ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه ، طراحی سیستم مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه ها می باشد

خدمات مشاوره مديريت پروژه

مديريت كاراي پروژه ها با توجه به پيچيدگي، ابعاد و تنوع پروژه ها و نيز محدوديت هاي مختلف حاكم بر فضاي پرو‍ژه ها مستلزم استفاده از سيستم مديريت پروژه مناسب مي باشد. در اين راستا شركت مديريت سرآمد ايرانيان از طريق به اشتراك گذاري دانش ، تخصص و تجربه مدیران پروژه خود، اقدام به ارائه خدمات مدیریت پروژه متناسب با شرايط سازمان ها بشرح زیر می نماید:

خدمات مشاوره بهبود سیستم مدیریت پروژه :

طراحی و یا بازنگری سيستم مديريت پروژه  سازمان شما بر اساس  مدیریت پروژه PMBOK و استاندارد سیستم مدیریت پروژه ایزو 10006  منجر به بهبود فرآیند مدیریت پروژه در سازمان  متقاضی می گردد.

خدمات ارزيابي پروژه ها  بر مبنای مدل های و سیستم های مدیریت پروژه :

ارزيابي مدیریت پروژه در سازمان متقاضی از طریق مدل های ارزیابی مدیریت پروژه نظیر مدل ارزیابی بلوغ مدیریت پروژهOPM3 ، استاندارد مدیریت پروژه ایزو 10006 ، مدل PRINCE II و....  صورت گرفته و  و فرصت های بهبود  و نقاط  قوت و ميزان بلوغ  مدیریت پروژه آن سازمان در مديريت پروژه ها تعيين مي گردد و گزارش ارزیابی مديريت پروژه به سازمان ارائه می گردد

برنامه ریزی و کنترل پروژه و نظارت بر فعالیت های  :

برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط مدیران پروژه با استفاده از نرم افزارهای برنامه ریزی وکنترل پروژه نظیر نرم افزار کنترل پروژه MSP ، نرم افزار پریماورا  و... صورت گرفته و گزارش های مختلف از وضعیت پروژه ها شامل گزارش پروژه ،گزارش پیشرفت پروژه  بنا بر درخواست به سازمان های متقاضی ارائه می گردد


ارزیابی ریسک پروژه ها :

ارزیابی ریسک پروژه توسط مدیران پروژه با استفاده از نرم افزار های مدیریت ریسک نظیر نرم افزار مدیریت ریسک Pert master و ... می باشد.


بمنظور ثبت درخواست اینترنتی خدمات مشاوره مدیریت پروژه  بر روی فرم درخواست خدمات پروژه  درخواست مشاوره مدیریت  کلیک نمایید

جهت اطلاع از سایر خدمات مشاوره مدیریت بر روی لیست خدمات مشاوره مدیریت کلیک نمایید

بمنظور درخواست خدمات مشاوره مدیریت پروژه با واحد خدمات مشاوره  مدیریت سرآمد ایرانیان  تماس بگیرید

88575318-88363116

 

 
]]>
مدیریت پروژه Fri, 28 Jun 2013 06:17:31 +0000