شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید


ثبت نام تکمیلی آزمون مجازی
جهت ثبت نام تکمیلی دوره مجازی، فرم زیر را تکمیل نمایید. دقت بفرمایید نام و نام خانوادگی خود را به لاتین جهت درج در گواهینامه به دقت و صحیح بنویسید.
نام (*)
نام خود را وارد نمایید
نام خانوادگی (*)
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
نام و نام خانوادگی به لاتین (با حروف بزرگ) (*)
نام خود را بصورت انگلیسی ثبت نمایید
نام و نام خانوادگی خود را به صورت انگلیسی و با حروف بزرگ بنویسید. مانند: ALI AHMADI
نام دوره (*)
نام دوره ثبت نامی خود را وارد نمایید
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
مقطع تحصیلی (*)
مقطع تحصیلی خود را وارد نمایید
وضعیت
ورودی نامعتبر
نام شرکت یا سازمان (در صورت اشتغال)
ورودی نامعتبر
لطفا نام شرکت، سازمان یا کارخانه ای را که در آن شاغل هستید ذکر نمایید (در صورت اشتغال)
سمت شغلی (در صورت اشتغال)
ورودی نامعتبر
لطفا سمت شغلی را که در آن قرار دارید ذکر نمایید
زمینه کاری شرکت یا سازمان (در صورت اشتغال)
ورودی نامعتبر
لطفا زمینه کاری شرکت، سازمان و یا کارخانه خود را بنویسید (در صورت اشتغال)
تعداد افراد شاغل در شرکت یا سازمان
ورودی نامعتبر
لطفا تعداد افرادی که در شرکت یا سازمانی که در آن شاغل هستید را انتخاب کنید
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل خود را وارد نمایید
آدرس وب سایت
ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)
تلفن همراه خود را وارد نمایید
تلفت ثابت
ورودی نامعتبر
شهر محل سکونت
ورودی نامعتبر
آدرس (*)
لطفا آدرس خود را به دقت بنویسید
لطفا آدرس خود را جهت تحویل پستی گواهینامه آموزشی با دقت بنویسید
کد پستی (*)
لطفا کد پستی خود را به دقت وارد نمایید
مبلغ واریزی (*)
ورودی نامعتبر
چهارم رقم آخر کارت (*)
ورودی نامعتبر
چهار رقم آخر کارتی که با آن مبلغ دوره را واریز کرده اید، بنویسید
تاریخ واریزی (*)
ورودی نامعتبر
نحوه آشنایی (*)
نحوه آشنایی خود را وارد نمایید
توضیحات
ورودی نامعتبر
تاییدیه (*)
ورودی نامعتبر