شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آوریدعضویت باشگاه MSI
نام (*)
نام خود را وارد نمایید
نام خانوادگی (*)
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
شهر محل سکونت
ورودی نامعتبر
تخصص و علاقمندی هازمینه اصلی تخصص خود را مشخص نمایید
وضعیت (*)


ورودی نامعتبر
نام محل کار
ورودی نامعتبر
تلفن محل کار
ورودی نامعتبر
نمابر
ورودی نامعتبر

جنسیت
جنسیت خود را مشخص نمایید
مقطع تحصیلی (*)
مقطع تحصیلی خود را وارد نمایید
نام دانشگاه
ورودی نامعتبر
سایر تخصص ها
ورودی نامعتبر
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)
تلفن همراه خود را وارد نمایید
سمت سازمانی
ورودی نامعتبر
تا کنون در موارد زیر شرکت کرده ام: (*)

ورودی نامعتبر