شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید


ثبت پرداخت اینترنتی دوره مجازی
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
دوره مجازی (*)
ورودی نامعتبر
مبلغ پرداختی (*)
ورودی نامعتبر
شماره رسید یا تراکنش (*)
ورودی نامعتبر
لطفا شماره رسید خود را که پس از پرداخت اینترنتی موفقیت آمیز دریافت کردید وارد نمایید
تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت
ورودی نامعتبر
آدرس ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
آدرس ایمیل خود را به دقت وارد نمایید. جزوات به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.