شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آوریددرخواست دوره عمومی
دوره درخواستی خود را پیش ثبت نام کنید
نام خانوادگی (*)
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
نام (*)
نام خود را وارد نمایید
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
نام دوره درخواستی (*)
نام دوره درخواستی خود را وارد نمایید
تاریخ درخواستی
ورودی نامعتبر
شهر محل سکونت
شهر محل سکونت خود را وارد نمایید
ایمیل (*)
ایمیل خود را وارد نمایید
تلفن همراه (*)
تلفن همراه خود را وارد نمایید
تلفن ثابت (*)
تلفن ثابت خود را وارد نمایید
ارسال   

محتوای بیشتر در این بخش: عضویت باشگاه »