شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

مقالات مدیریتی

مقالات

هزینه های ناشی از کیفیت نامرغوب COQ نه تنها در عملیات تولید ، بلکه در بسیاری از عملیات دیگر شرکتها نیز وجود دارد .
هزينه هاي كيفيتتعیین هزینه های مربوط به خطا ها بصورت کمی و عددی ,  می تواند توجه مدیریت ارشد سازمان را به جدی بودن مشکلات  جلب نمايد.
هزينه هاي ناشي از كيفيت نامرغوب مي تواند بصورت دوره اي در سازمان ها محاسبه شده و تحليل گردد سپس‌ فرصت هاي بهبود جهت كاهش هزينه ها شناسايي شده و اقدامات لازم جهت بهبود صورت گيرد.

 

انواع ممیزی

نوشته شده توسط

ممیزی فرآيند سيستماتيك، مستقل ، و مستند براي يافتن شواهد مميزي و ارزيابي واقع بينانه آنها به منظور تعيين ميزان برآورده انواع ممیزیشدن معيارهاي مميزي می باشد .

جهت اطمینان از استقرار سیستم های مدیریتی در هر سازمانی می بایستی ممیزی بصورت دوره ای صورت گیرد .

در بازاریابی تلفنی تنها ابزار فروشنده صدای اوست در صورتی که در ملاقات های حضوری علاوه بر صدا ، سیما ، زبان بدن ، بازاریابی تلفنیکاتالوگ ، لوح فشرده و...می تواند به فروشنده کمک کند . لذا باید بپذیریم که بازاریابی تلفنی بسیار دشوارتر از بازاریابی حضوری است .
 در بازاریابی تلفنی ، بازاریابان یک شرکت طی تماس تلفنی آگاهیهای لازم را به خریدار می دهند وابهامات را برای مشتریان برطرف می سازند ، فروشنده  تلفنی در واقع با صحبت های مکرر خود اشتیاق خرید را در مصرف کنندگان ایجاد می کند .

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

طراحی آزمایشات DOE روشی آماری و یک ابزارهای مهندسی کیفیت است که در مرحله اول ، موارد تغییر پذیر فرآیند را شناسایی کرده و طراحی آزمایشات DOEسپس بهترین مقدار فرایند را برای بهترین کیفیت مشخص می نماید
با استفاده از طراحی آزمایشات DOE می توان در یک زمان چندین متغییر فرآیند را تغییر داد و از طریق آماری تعیین کرد که کدام متغییر و یا ترکیبی از متغییر ها ، بیشترین تاثیر را بر نتیجه دارد

چرخه دمینگ شامل چهار مرحله برنامه ریزی - اجرا - کنترل و بررسی - اقدام میباشد توسط دکتر دمینگ مطرح شده است.
چرخه دمینگچرخه Deming – P-D-C-A  یک روش ساده و موثر برای حل مساله و مدیریت تغییر می باشد ، چرخه دمینگ تست ایده ها قبل از اجرای کامل را  تضمین می نماید
چرخه دمینگ را می توان در تمامی محیط های توسعه محصول جدید ، بازاریابی و سیاست ها استفاده نمود
چرخه دمینگ با فاز " برنامه ریزی "  شروع شده  و  راه حل های بالقوه تولید شده ، در یک مقیاس کوچک در مرحله "اجرا" تست شده و نتایج حاصل از این آزمایش در مرحله ورود به فاز " کنترل "  قبل از انجام فاز " اقدام  " چندین بار  بررسی می شود و سپس در فاز " اقدام " اقدام لازم جهت بهبود صورت می گیرد

صفحه4 از7