شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

مقالات مدیریتی

مقالات

در پاسخ به سوال" آیا میدانید شماره گذاری استاندارد های ایزو بر چه مبنایی انتخاب می شوند ؟ " ، آقای Joseph Martinez  (دفتر اطلاعات ایزو، ISO Central Secretariat ) در جواب ما ایمیلی به شرح زیر ارسال نمودند :

صفحه7 از7