شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001

  • یکشنبه, تیر 09 1392
  • نوشته شده توسط 
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001  ، بر مبنای مدل بهبود مستمر  سیستم مدیریت درسایر استاندارد ها  نظیر ایزو 14001 یا ایزو 9001 تدوین شده سیستم مدیریت انرژی است این باعت شده تا سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 ( ISO 50001 ) به آسانی با سایر استاندارد های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی یکپارچه سازی شود

چگونه مصرف انرژی را در سازمان ، مدیریت نمایید ؟

سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 ( ISO 50001 )

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 ، الزاماتی را جهت ایجاد ، پیاده سازی ، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت انرژی مشخص می نماید قصد ایزو 50001  ، توانمند سازی یک سازمان در پیگیری رویکرد نظام مند برای بهبود مداوم در عملکرد انرژی ، شامل کارایی ، استفاده و مصرف انرژی می باشد. استاندارد بین المللی ایزو 50001  ، الزامات کاربردی را در استفاده و مصرف انرژی شامل اندازه گیری ، مستندسازی و گزارش دهی ، طراحی و فعالیت خرید تجهیز ، سیستم ها ، فرآیند ها و همچنین کارکنان دخیل در عملکرد انرژی  را مشخص می نماید.

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001  برای تمامی متغییر های موثر در عملکرد انرژی که قابلیت پایش و پیاده سازی در سازمان را دارند، دارای کاربرد می باشد . استاندارد بین المللی ISO 50001 ، معیارهای عملکرد خاصی را در ارتباط با انرژی تجویز نمی کند.

سازمان بین المللی ایزو , سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 را برای استفاده مستقل تدوین نموده همچنین این سیستم مدیریت انرژی  می تواند با سایر سیستم های مدیریتی یکپارچه شود.

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 ، برای هر سازمانی که مایل است از انطباق با اظهارات خط مشی انرژی خود اطمینان حاصل نموده و این انطباق  با الزامات ایزو 50001 را به دیگران اثبات نمایند ، کاربرد دارد .

سازمان ها می تواند با خود ارزیابی و خود اظهاری ، رعایت انطباق با الزامات ایزو 50001  را تایید نمایند یا آن را به وسیله اخذ گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001  از یک سازمان بیرونی، مورد تایید قرار دهد .

مزایای استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 ) ISO 50001 ) :

هزینه های مالی  مصرف انرژی کاهش می یابد

فرهنگ الگوی مصرف  انرژِی برای استفاده مناسب از انرژی بهبود می یابد

روش های جهت بهینه سازی مصرف انرژی مشخص می گردد

استاندارد سازی مصرف انرژی

بهبود مستمر در مدیریت انرژی

و...

الزامات اصلی استاندارد بین المللی  سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001  بشرح زیر می باشد :  ( ISO 50001 )

4-  الزامات سیستم مدیریت انرژی

4-1-  الزامات کلی سیستم مدیریت انرژی

4-2-  مسئولیت  مدیریت در سیستم مدیریت انرژی

4-2-1-  مدیریت ارشد

4-3-  خط مشی انرژی

4-4-  طرح ریزی انرژی

4-4-1-  کلیات

4-4-2-  الزامات قانونی و سایر الزامات سیستم مدیریت انرژی

4-4-3-  بازنگری انرژی

4-4-4-  خط مبنای انرژی

4-4-5-  شاخص های عملکرد انرژی

4-4-6-  اهداف کلان انرژی ، اهداف خرد انرژی و برنامه های عملیاتی مدیریت انرژی

4-5-  اجرا و عملیات سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001

4-5-1-  کلیات سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001

4-5-2-  صلاحیت، آموزش و آگاهی در سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001

4-5-3-  ارتباطات

4-5-4-  مستند سازی در سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001

4-5-4-1-  الزامات مستند سازی

4-5-4-2-  کنترل مستندات

4-5-5-  کنترل عملیات

4-5-6-  طراحی سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001

4-5-7- خرید خدمات انرژی ، محصولات ، تجهیزات و انرژی

4-6- بررسی سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001

4-6-1- پایش ، اندازه گیری و تحلیل سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001

4-6-2- ارزیابی انطباق با الزامات قانونی  و سایر الزامات

4-6-3- ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001

4-6-4-  عدم انطباق ها ، اصلاحات ، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه

منتشرشده در مقالات

مدیریت سرآمد ایرانیان ، ارائه دهنده  خدمات مشاوره و آموزش در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.