اخبار مدیریت http://www.msi.co.ir Wed, 20 Jan 2021 09:44:11 +0000 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir نتایج صدور گواهينامه هاي سیستم های مدیریتی در سال 2011 http://www.msi.co.ir/knowledge/news/item/538-iso-survey-management-system-standard-certifications-2011.html http://www.msi.co.ir/knowledge/news/item/538-iso-survey-management-system-standard-certifications-2011.html نتایج صدور گواهينامه هاي سیستم های مدیریتی در سال 2011

نتایج بررسی سازمان جهانی استاندارد ايزو  در خصوص وضعیت بکارگیری سیستم های مدیریتی در سال 2011 ،‌ وضعيت دريافت گواهی نامه های معتبر  که در  سال 2011 در بین تمام کشورها  اخذ شده راتشريح مي نمايد. این نتایج رشد قابل ملاحظه ای در استفاده از سیستم هایی مدیریتی مثل ,سيستم مديريت امنیت اطلاعات , سيستم مدیریت زیست محیطی , سيستم مدیریت انرژی و سيستم مديريت در صنايع غذايي   , سيستم مديريت تجهیزات پزشکی و سيستم مديريت كيفيت در صنايع خودرو  را نشان می دهد .

خلاصه نتایج بررسي انجام شده در خصوص سيستم هاي ميديريتي به شرح زیر می باشد

نتایج بکارگیری سیستم های مدیریتی در سال 2011

 

گواهينامه ايزو 9001 ويرايش سال 2008

همچنین تعداد گواهینامه ايزو مبتنی بر سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001  , یک درصد کاهش یافته است بر این اساس تا دسامبر 2011 در مجموع 1111698 گواهی نامه این سیستم اخذ شده است

در مجموع در کشور های چین , ایتالیا و ژاپن بیشترین گواهی نامه  سيستم  هاي مديريت كيفيت ايزو  صادر شده است و بیشترین سرعت رشد صدور گواهینامه سيستم  هاي مديريتي در سال 2011 در کشور های ایتالیا , چین و رمانی بوده است

گواهينامه ايزو  14001  - - ايزو 14001 ويرايش سال 2004

مطالعات صورت گرفته روی سیستم مدیریت زیست محیطی ايزو 14001  نشان می دهد تا تاریخ دسامبر 2011 , بیشترین تعداد گواهینامه ايزو 14001  درچین  , ژاپن و ایتالیا صادر شده است  وتعداد کل گواهینامه ها حداقل 267 457   مورد بوده است  .

بیشترین سرعت رشد صدور گواهينامه ايزو 14001 در سال 2011 در کشور های چین و ایتالیاو فرانسه  بوده است

 ISO/TS 16949:2009 سيستم مديريت در صنايع خودرو  :

مطالعات صورت گرفته روی سیستم مدیریت ایزو TS نشان می دهد تا پایان دسامبر 2011 حداقل  47 512  گواهينامه ايزو TS ، در بیش از 86 کشور جهان صادر شده است و از رشد 8 درصدی  نسبت به سال قبل برخوردار بوده است

در مجموع در کشور های چین , کره جنوبی و آمریکا بیشترین گواهی نامه صادر شده است و بیشترین سرعت رشد صدور گواهی نامه در سال 2011 در کشور های چین و هند و کره بوده است

 ISO 13485:2003 گواهينامه سيستم مديريت صنايع تجهيزات پ‍زشكي :

استاندارد سيستم مديريت در صنايع تجهيزات پزشكي مذکور که الزامات مرتبط با سازمان های تجهیزات پزشکی را معرفی میکند تا پایان دسامبر 2011 حداقل  20 034  در بیش از 95 کشور جهان صادر شده است و از رشد  6 درصدی  نسبت به سال قبل برخوردار بوده است

در مجموع در کشور های آمریکا ,آلمان  و انگلیس بیشترین گواهی نامه صادر شده است  بیشترین سرعت رشد صدور گواهی نامه در سال 2011 در کشور های آمریکا واسراییل  و ژاپن بوده است .

 

ISO/IEC 27001:2005 گواهينامه سيستم مديريت امنيت اطلاعات 

استاندارد مذکور که الزامات سيستم مديريت امنیت اطلاعات برای سازمان ها را معرفی می نمايد تا پایان دسامبر 2011 حداقل 17 509  در بیش از 100 کشور جهان صادر شده است و از رشد  12 درصدی  نسبت به سال قبل برخوردار بوده است

در مجموع در کشور های ژاپن , هند  و انگلیس بیشترین گواهی نامه صادر شده است بیشترین سرعت رشد صدور گواهی نامه در سال 2011 در کشور های ژاپن ,رومانی و چین بوده است .

 ISO 22000:2005 گواهينامه سيستم مديريت در صنايع غذايي 

استاندارد مذکور که الزامات مدیریت سلامت مواد غذایی را معرفی می نمايد ،‌تا پایان دسامبر 2011 حداقل  19 980  در بیش از 140 کشور جهان صادر شده است و از رشد  8 درصدی  نسبت به سال قبل برخوردار بوده است

در مجموع در کشور های چین  ,یونان و رومانی  بیشترین گواهی نامه صادر شده است بیشترین سرعت رشد صدور گواهی نامه در سال 2011 در کشور های چین , ایتالیا , رومانی و بوده است .

 ISO 50001:2011گواهينامه سيستم مديريت انرژي

استاندارد مذکور که الزامات سیستم مدیریت انرژی را معرفی می نمايد ،‌تا پایان دسامبر 2011 حداقل  461 در بیش از 32 کشور جهان صادر شده است و از رشد  8 درصدی  نسبت به سال قبل برخوردار بوده استدر مجموع در کشور های اسپانیا   , رومانی و سوئد  بیشترین گواهی نامه صادر شده است

 

]]>
train.msi@gmail.com (مدير سايت) اخبار مدیریت Thu, 01 Aug 2013 06:41:16 +0000
نتایج نظرسنجی ایزو 9001 http://www.msi.co.ir/knowledge/news/item/533-key-result-of-iso-9001.html http://www.msi.co.ir/knowledge/news/item/533-key-result-of-iso-9001.html نتایج نظرسنجی ایزو 9001

 در اکتبر 2010 کمیته فنی ISO/TC 176 ، که ایزو 9001 به وسیله آن توسعه یافته است ، تحقیق گسترده ای در مورد ایزو 9001 در 122 کشور  انجام داد . هدف از این مطالعه پیدا کردن نیاز های کاربران و پیدا کردن فرصت های بهبود و بدست آوردن نتایجی  که آنها را به استراتژی های بلند مدت در زمینه مدیریت کیفیت است رهنمود می کند. برخی از نتایج سوالات مطرح شده در ادامه آمده است :

از مجموع 11722 پاسخ دهنده به سوالات ، 4222  رضایت مشتری را عامل کلیدی در اخذ گواهینامه می دانند .  3689 پاسخگو ، عوامل بازاریابی و بدست آوردن سهم بازار را مورد توجه قرار می دهند و 5886 ایزو 9001 را عامل اصلی سودآوری اولیه بر مبنای استانداردنمودن فرآیندهای کسب و کار می دانند .

1. آیا شما از طرف سازمان خود پاسخگو هستید یا پاسخ های شما از جانب خودتان است ؟ (11722 پاسخگو)

پاسخ گو بودن

2. سازمان شما بر اساس تعداد کارمندان چه اندازه است ؟ (4718  پاسخگو)


اندازه سازمان

3. محصول تولیدی شما از چه نوعی است ؟(  5754  پاسخگو )

گروه محصول

4.استفاده فعلی از ایزو 9001 شما چگونه است ؟ (9426  پاسخگو)


چگونگی استفاده از استاندارد ایزو

5.  کدام یک از فاکتور های زیر ، سازمان شما را از نظر گواهینامه ایزو 9001 تحت تاثیر قرار می دهد ؟


فاکتور های تحت تاثیر قرار دادن سازمان

نتیجه این نمودار بیان می کند که رضایت مشتری دلیل اول گرفتن گواهینامه ایزو 9001 می باشد .


6. کدام یک از موارد زیر در سازمان شما ، از بکارگیری ایزو 9001 سودآوری بهتری مهیا نموده است ؟


عوامل سود آوری بکارگیری ایزو 9001

7. قابلیت انطباق ایزو 9001 با دیگر سیستم های استاندارد مدیریتی از نظر شما ؟

قابلیت ارتباط ایزو با سایر استاندارد ها


8.  در حال حاضر ایزو 9001 را چگونه ارزیابی می کنید ؟

ارزیابی کلی ایزو 9001


9. کدام یک از گزینه های زیر را برای آینده ایزو 9001 را مطلوب می دانید ؟


موضوعاتی که برای آینده ایزو مطلوب می باشد
از مجموعه 11722 پاسخگو ، 4222 در مجموع از ایزو 9001 راضی و 3689 نفر ایزو را از نیازشان  که حضور در بازار است می دانند و 5886 نفر ایزو 9001 را عامل اصلی سودآوری خود می دانند .


10. کدام یک را مهمترین بحث در ایزو 9001 می دانید ؟

مهمترین موضوع ایزو 9001

 

ذکر مطالب با نام و آدرس مدیریت سرآمد ایرانیات بلامانع است .

www.msi.co.ir

 

 

 

]]>
train.msi@gmail.com (مدير سايت) اخبار مدیریت Mon, 29 Jul 2013 07:25:45 +0000
ویرایش جدید استاندارد ایزو 9001 http://www.msi.co.ir/knowledge/news/item/412-iso-9001-2015.html http://www.msi.co.ir/knowledge/news/item/412-iso-9001-2015.html ISO 9001:2015

ویرایش جدید استاندارد ایزو 9001 در سال 2015  منتشر می گردد کمیته فنی ایزو در سال 2012 موضوعات مورد نیاز برای بازنگری ایزو 9001 را بررسی نمود و یک برنامه رمان بندی جهت تدوین ویرایش جدید ISO 9001 ارائه نمود

نگاه به آینده استاندارد ایزو 9001

چشم انداز ISO / TC 176/SC 2  برای  محصولات خود ( عمدتا ISO 9001 و ISO 9004) در سراسر جهان به به رسمیت شناخته شده و مورد احترام می باشد .
نقش محوری سیستم های  مدیریت کیفیت به عنوان پایه ای برای رشد اقتصادی وجزئی از برنامه های پایداری اغلب نادیده گرفته شده است در سال های اخیر بر یکپارچگی  عناصر اصلی محیط زیست و عدالت اجتماعی (نگاه کنید به شکل 1) بیشتر تاکید شده است.
ما نباید فراموش کنیم، که
الزامات استاندارد ایزو 9001  نقطه شروعی ، برای بسیاری از سازمان هایی که بدنبال پیاده سازی رسمی سیستم های مدیریت می باشد
گرچه الزام نیست ولی شرکت گواهی دهنده شخص ثالت  بعنوان یک حرکت کننده ایزو می باشد.

مدیریت کیفیت بیشتر به سازمان ها دردستیابی به موفقیت در بلندمدت کمک می نماید تا سازمان با گواهینامه ایزو 9001 دیده شوند

این  به معنی ارتقاء کیفیت در وسیع ترین مفهوم از کلمه، و تشویق سازمان به نگاه به مجموعه ای فراتر ازانطباق با الزامات  است.

بازنگری اصول اساسی مدیریت کیفیت

در حال حاضر ایزو 9001 و ایزو 9004 هر دو بر اساس هشت اصل مدیریت کیفیت در سال 1990 توسط گروه کوچکی از کارشناسان  که با آموزه ها و فلسفه  اصلی کیفیت جهت تجارت در قرن گذشته آشنا بودند توسعه داده شده است

اصول مدیریت کیفیت بهمراه چگونگی کاربرد آنها در سازمان ها در جهت بهره مندی سازمان ها در دسترس می باشد

ایزو 9001 نقطه شروع برای بسیاری از سازمان های می باشد.

کمیته ISO/TC 176/SC2   به تازگی با همکاری با همتایان خود در SC 1، مفاهیم و اصطلاحات، اصول مدیریت کیفیت را مورد بررسی کامل قرار داده است  تنها چند موضوع جزیی برای بروز رسانی استاندارد های مدیریت کیفیت نسل بعدی در نظر گرفته شده است.

توسعه سیستم ایزو 9001

ویرایش بعدی ایزو 9001

SC2  در حال انجام تحقیقات  گسترده و آمادگی جهت تجدید نظر بزرگ بعدی ایزو 9001 شامل فعالیت های زیر می باشد: ( تجدید نظر ایزو 9001 برای سال 2015 پیش بینی شده است . )

-    توسعه یک برنامه بلندمت استراتژیک برای SC2  و محصولات خود

-    برگزاری چندین کارگاه آموزشی باز در جلسات عمومی SC2  از جمله ، تعامل با کاربران استانداردهای  ایزو 9001 و ایزو 9004

-    مشارکت کننده در این کار گروه  ISO /TMB و   گروه هماهنگی  فنی مشترک  بهم ملحق شدند تا  تراز دلخواه برای  استانداردهای سیستم مدیریت  افزایش  یابد.

-    بررسی آخرین روند مدیریت کیفیت از جمله تجزیه و تحلیل  مفاهیم جدید که ممکن است برای اختلاط ایزو 9001 و ایزو 9004 در آینده مد نظر قرار گیرد.

-    تجزیه و تحلیل  داده های نظر سنجی از کاربران و کاربران بالقوه از ایزو 9001 و ایزو 9004 در 10 زبان ، 11722 پاسخ  از 122 کشور جهان از طریق وب سایت
نتایج حاصل از این فعالیت ها ،با بررسی سیستماتیک از ایزو 9001 که در مارس 2012 به پایان رسید نشان داد که در خصوص رضایت  استاندارد فعلی ، بسیاری از افراد نظر دارند که تجدید نظر در استاندارد مناسب می باشد. ( نتایج نظرسنجی ایزو )

ایزو 9001 ،اعتماد به نفس سازمان را در توانایی فراهم آوری محصول  درخواستی مشتریان  و بکارگیری الزامات قانونی و مقرراتی  بطور مستمر بهبود می بخشد.

پیشنهاد برای تجدید نظر ایزو 9001 ، در اولین جلسه از ISO / TC 176/SC  2/WG 24 در بیلبائو ،اسپانیا ، در ژوئن  2012، با یک طرح  پیش نویس مشخصات و برنامه پروژه  توسعه یافت  همچنین این گروه  یک پیش نویس مقدماتی از چگونگی یکپارچه سازی استاندارد جدید با نسخه فعلی ایزو  9001  و متن مشترک از پیوست های SL شاخه های ایزو  ارائه نمود.

خروجی این جلسه در حال گردش به SC2 عضو اصلی برای رای گیری ارسال شده است تهیه پیش نویس انتظار می رود در نوامبر 2012 شروع خواهد شد . مطابق طرح مشخصات پیش نویس تجدید نظر استاندارد باید شامل :

-ارائه الزامات هسته ای پایدار برای 10 سال آینده و یا بیشتر

- بصورت عمومی  و مرتبط با  اندازه و  نوع  عوامل سازمانی در هر بخش

-  تمرکز بر مدیریت موثر فرآیند تا دستیابی به نتایج  مورد نظر را فراهم آورد.

- از آخرین ویرایش اصلی ایزو 9001 در سال 2000 تا کنون ،  تغییرات در سیستم های مدیریت  کیفیت و فن آوری  بصورت عملی  مد نظر قرار گیرد.

- تغییرات پیچیده و دشوار محیط های سازمان را انعکاس دهد .

- بمنظور افزایش سازگاری و هم ترازی با دیگر استاندارد های سیستم های مدیریت  ایزو ، پیوست SL ضمیمه دستورات ایزو بکار گرفته شود.

- پیاده سازی موثر سازمانی و ارزیابی انطباق موثر بوسیله ارزیابی شخص اول ، دوم و سوم تسهیل می گردد.

- جهت کمک به درک و تفسیر بهتر الزامات  از زبان و سبک های نوشتن  ساده استفاده گردد.

جدول زمان بندی ایزو 9001 ویرایش جدید

جدول زمانی ویرایش جدید ایزو 9001   IS0 9001:2015

زمان پیشنهادی برای توسعه  ISO 9001:2015 در شکل فوق نشان داده شده است.

ISO/TC 176/SC 2  مسیر توسعه  ایزو 9001 را در جدول زمان بندی 3 ساله طرحریزی نموده است.

این موضوع نیاز به گفتگو با علاقمندان مرتبط با موضوع دارد این شامل بخش های خاص  از الزامات استاندارد ها بر اساس  ایزو 9001 ، سازمان های دریافت کننده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ، شرکت های گواهی دهنده ، سازمان های اعتباردهی و تنظیم کننده مقررات وقوانین می باشد.
تاثیر قابل توجهی از هر  تغییرات ، تصدیق و صحه گذاری  در کار استاندارد ایزو 9001 ویرایش جدید با استفاده از سازمان های داوطلب دربخش هایی مختلف از جهان هنگامی که پیش نویس کمیته تدوین شد ،  انجام خواهد شد.

ذکر مطالب فوق با ذکر نام  و آدرس اینترنتی مدیریت سرآمد ایرانیان www.msi.co.ir بلا مانع است .


جهت اطلاع از نحوه پیاده سازی ایزو بصورت عملی بر روی پیاده سازی ایزو کلیک نمایید

جهت اطلاع از نحوه مشاوره ایزو بر روی مشاوره ایزو کلیک نمایید

جهت اطلاع از آموزش پیاده سازی ایزو بصورت عملی بر روی آموزش ایزو کلیک نمایید

 
]]>
اخبار مدیریت Thu, 27 Jun 2013 12:53:09 +0000
ویرایش جدید استاندارد ایزو 19011 ممیزی سیستم های مدیریتی http://www.msi.co.ir/knowledge/news/item/410-iso-19011.html http://www.msi.co.ir/knowledge/news/item/410-iso-19011.html ISO 19011

ایزو ویرایش جدیدی از استاندارد 19011 ارائه کرده است که سبب صرفه جویی در منابع پول و زمان و هزینه و با رویکردی یکسان به سیستم های چندگانه مدیریتی ممیزی می گردد. در جهان تجارت امروز ، سازمان های زیادی هستند که شمار زیادی از سیستم های مدیریتی مثل سیستم مدیریت کیفیت ، محیط ، سرویس های  IT و امنیت اطلاعات استفاده می کنند . به عنوان نتیجه باید گفت که این سازمان ها می خواهند ممیزی این سیستم ها را هم آهنگ و تا جایی که امکان دارد ترکیب کنند.


در مقایسه با اولین ویرایش استاندارد ISO 19011 ،که در سال 2002 فقط برای ایزو 9001 و ایزو 14001 ارائه شد ، دامنه ایزو 19011:2011 به نام راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی ، برای نحوه ی تفکر و ترکیب ممیزی سیستم ها مدیریتی مختلف ( ممیزی چندین استاندارد سیستم مدیریتی  ) ،تهیه شده است. 
این استاندرد در بهینه سازی و تسهیل در یکپارچه سازی اجزای سیستم مدیریتی  به سازمان ها  کمک می کند و منجر به آسان سازی و ممیزی یک جز از سیستم های مدیریتی سازمان ، تاثیر گذاری فرآیند ممیزی ، کاهش تکرار ها و کاهش نقص ها حین ممیزی می گردد .
همچنین ایزو 19011:2011 راهنمایی برای مشارکت ممیزی داخلی و خارجی مهیا می کند . مخاطبان این استاندارد ممیزان ، تیم رهبری ممیزی ، مدیران برنامه ی ممیزی ، سازمان های سیستم های مدیریتی و سازمان هایی که نیاز به مشارکت در ممیزی دارند ، می باشند .


از فواید این استاندارد بخوانید :

در مقایسه با ویرایش قبلی ، استاندارد ISO 19011 ریسک و قدرت تشخیص رقابتی تیم ممیزی و ممیزان فردی را دارد . همچنین استفاده از تکنولوژی برای ممیزی از راه دور مورد توجه قرار گرفته است . به عنوان مثال می توان از گفتگو های از راه دور نام برد .
ارتقای دیگر این استاندارد در مشخصی کردن ارتباط بین ایزو 19011 و iso/iec 17021:2011 یعنی استاندارد ارزیابی انطباق ، الزامات ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی سازمان های صدور گواهی دهنده می باشد و این موضوع برای کسانی که درگیر گواهینامه ممیزی سیستم مدیریتی هستند و الزامات iso/iec 17021:2011  را پیگیری می کنند ، می تواند مفید واقع شود .

ذکر مطالب فوق با ذکر نام  و آدرس اینترنتی مدیریت سرآمد ایرانیان بلا مانع است .

جهت اطلاع از پیاده سازی ایزو بصورت عملی بر روی پیاده سازی ایزو کلیک نمایید

جهت اطلاع از نحوه مشاوره ایزو بر روی مشاوره ایزو کلیک نمایید

جهت اطلاع از آموزش پیاده سازی ایزو بصورت عملی بر روی آموزش ایزو کلیک نمایید

 
]]>
اخبار مدیریت Thu, 27 Jun 2013 11:24:03 +0000