شعارمديريتي

به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک, به تفکر و ایده‌های استراتژیک روی آورید

دوره های مهندسی صنایع

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(13 رای‌ها)

با توجه به اینکه موضوعات کاری مهندسی صنایع خیلی زیاد می باشد عموما فارغ التحصیلان مهندسی صنایع شناخت کافی از زمینه های دوره های آموزشی مهندسی صنایعورود به بازار کار ندارند و شاید نهایت دو حوزه کاری تضمین کیفیت یا کنترل پروژه آشنا باشند ، در این مقاله زمینه  های شغلی مهندسی صنایع بصورت خلاصه بهمراه  دوره های آموزشی مهندسی صنایع برای هر شغل تشریح شده است

در نهایت شما می توانید مسیر شغلی مورد نظر خود را مشخص نموده و جهت آمادگی برای ورود به بازار کار مهندسی صنایع دوره های مهندسي صنايع مرتبط با آن مسیر را طی نمایید.

دوره های مهندسی صنایع

بازار کار  مهندسی صنایع در زمینه تضمین کیفیت
مهندسین صنایع که در این شغل فعالیت می نمایند می بایستی با سیستم های مدیریتی از جمله استاندارد ایزو 9001 آشنا باشند با توجه به اینکه بسیاری از سازمان ها سیستم های مدیریتی را استقرار داده اند و برخی از سازمان ها نیز در حال استقرار سیستم های مدیریتی می باشند بازار کار این شغل در حال حاضر زیاد می باشد
دوره های مهندسی صنایع مورد نیاز در زمینه تضمین کیفیت :
آشنایی با استاندارد ایزو 9001
آشنایی با ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
آشنایی با کاربرد اکسل در گزارش دهی مدیریت

بازار کار  مهندسی صنایع در زمینه مدیریت پروژه :
مهندسین صنایع که در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه  تازه وارد بازار کار می شوند حداقل می بایستی با برنامه ریزی وکنترل پروژه و یکی از نرم افزار های برنامه ریزی و کنترل پروژه بصورت کاربردی آشنا باشند
دوره های مهندسی صنایع مورد نیاز جهت ورود به بازار کار مدیریت پروژه :
آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه
آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
آشنایی با نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP
آشنایی با نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه PRIMAVERA
آشنایی با استاندارد مدیریت ریسک ایزو 31000
آشنایی با نرم افزار مدیریت ریسک پرت مستر
آشنایی با مدل بلوغ مدیریت پروژه OPM3
آشنایی با مدل تعالی مدیریت پروژه PEM
آشنایی با مدیریت هزینه پروژه
آشنایی با مدیریت ارزش کسب شده EVM
آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE


بازار کار مهندسی صنایع در زمینه مدیریت کیفیت در صنایع خودرو :
مهندسین صنایع که  تمایل دارند در صنایع خودرو  وارد بازار کار شوند حداقل می بایستی با استاندارد های مدیریت صنایع خودرو ISO / TS 16949  آشنا باشند
دوره های مهندسی صنایع  جهت ورود به بازار کار مدیریت کیفیت در صنایع خودرو  :
آشنایی با استاندارد ISO / TS 16949
آشنایی با ابزارهای مهندسی کیفیت  شامل :
آشنایی با تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خرابی FMEA
آشنایی با هزینه های کیفیت COQ
آشنایی با کنترل فرآیند آماری SPC
آشنایی با تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA
آشنایی با طراحی مشتری مدار محصول QFD
آشنایی با طراحی آزمایشات DOE
آشنایی با ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی
آشنایی با طراحی پیشاپیش محصول APQP
آشنایی با نظام آراستگی 5S
آشنایی با اکسل مهندسی
آشنایی با نرم افزار آماری Minitab

بازار کار  مهندسی صنایع در زمینه مدیریت ارتباط  با مشتری  CRM :
مهندسین صنایع که  تمایل دارند در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری  وارد بازار کار شوند حداقل می بایستی با اصول مدیریت ارتباط با مشتری  آشنا باشند
دوره های مهندسی صنایع جهت ورود به بازار کار مدیریت ارتباط با مشتری CRM :
آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری CRM
آشنایی با سنجش رضایتمندی مشتری CSM
آشنایی با داده کاوی
آشنایی با نرم افزار تحلیل آماری SPSS
آشنایی با سیستم مدیریت شکایت مشتری  ایزو 10002
آشنایی با سیستم سنجش رضایتمندی مشتری  ایزو 10004
آشنایی با فنون مهارت های ارتباطی فردی

بازار کار مهندسی صنایع در زمینه فروش و بازاریابی :
مهندسین صنایع که  تمایل دارند در زمینه فروش  یا بازاریابی   وارد بازار کار شوند حداقل می بایستی با اصول و فنون مذاکره  آشنا باشند
دوره های مهندسی صنایع مورد نیاز جهت ورود به بازار کار فروش و بازرایابی :
آشنایی با اصول و فنون مذاکره
آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری CRM
آشنایی با زبان بدن
آشنایی با مهارت های ارتباط اثربخش
آشنایی با سیستم مدیریت شکایت مشتری  ایزو 10002
آشنایی با سیستم سنجش رضایتمندی مشتری  ایزو 10004


بازار کار مهندسی صنایع در زمینه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE :
مهندسین صنایع که  تمایل دارند در زمینه HSE   وارد بازار کار شوند حداقل می بایستی با الزامات HSE  آشنا باشند با توجه به اینکه شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی این الزامات را رعایت می نمایند و به پیمانکارن خود نیز رعایت الزامات HSE را تاکید می نمایند HSE بازار کار خوبی دارد و مهندسی صنایع گرایش ایمنی و کارشناس بهداشت حرفه ای در ورود به بازار کار HSE موفق تر می باشند
دوره های آموزشی مهندسی صنایع مورد نیاز جهت ورود به بازار کار HSE :
آشنایی با سیستم ایمنی و بهداشت شغلی HSE
آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
آشنایی با سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001
آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
آشنایی با ارزیابی ریسک
آشنایی با جنبه های زیست محیطی
آشنایی با ممیزی داخلی سیستم HSE


بازار کار مهندسی صنایع در زمینه مدیریت منابع انسانی یا اداری :
مهندسین صنایع که  تمایل دارند در زمینه مدیریت منابع انسانی وارد بازار کار شوند حداقل می بایستی با مبانی مدیریت منابع انسانی  آشنا باشند عموما فارغ التحصیلان  رشته های مدیریت صنعتی  یا مدیریت دولتی تمایل بیشتری جهت ورود به بازار کار مدیریت منابع انسانی دارند .
 دوره های آموزشی مهندسی صنایع مورد نیاز جهت ورود به بازار مدیریت منابع انسانی:
آشنایی با مدیریت منابع انسانی
آشنایی با قوانین کار
آشنایی با مهارت های ارتباطی اثربخش
آشنایی با اصول و فنون مذاکره موفق
آشنایی با اکسل پیشرفته
آشنایی با کار تیمی
آشنایی با نظام پیشنهادات
آشنایی با نظام مشارکت
آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001


بازار کار مهندسی صنایع در زمینه تولید :
مهندسین صنایع که  تمایل دارند در زمینه تولید وارد بازار کار شوند حداقل می بایستی با فرآیند های ساخت و روش های تولید و اصول سرپرستی  آشنا باشند در شغل های کارشناس تولید ، سرپرست تولید ، مدیر تولید و یا مدیر کارخانه جذب سازمان ها می شوند
دوره های آموزشی مهندسی صنایع مورد نیاز جهت ورود به بازار تولید :
آشنایی با روش های تولید
آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
آشنایی با تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خرابی FMEA
آشنایی با مهارت های ارتباطی اثربخش
آشنایی با اصول سرپرستی
آشنایی با اکسل پیشرفته
آشنایی با کار تیمی
آشنایی با نظام آراستگی 5S


بازار کار مهندسی صنایع در زمینه برنامه ریزی تولید :
مهندسین صنایع که  تمایل دارند در زمینه برنامه ریزی تولید وارد بازار کار شوند حداقل می بایستی با اصول انبارداری و روش های برنامه ریزی و کنترل موجودی آشنا باشند در شغل های کارشناس برنامه ریزی، کارشناس انبار ، مدیر برنامه ریزی ، کارشناس کنترل موجودی و ...  جذب سازمان ها می شوند
دوره های آموزشی مهندسی صنایع مورد نیاز جهت ورود به بازار برنامه ریزی تولید:
آشنایی با اصول انبارداری
آشنایی با روش های کنترل موجودی
آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
آشنایی با نظام آراستگی 5S
آشنایی با اکسل پیشرفته


بازار کار  مهندسی صنایع در زمینه کنترل کیفیت :
مهندسین صنایع که  تمایل دارند در زمینه کنترل کیفیت وارد بازار کار شوند حداقل می بایستی با ابزارهای اندازه گیری دقیق  و روش های کنترل فرآیند آماری  آشنا باشند در شغل های کارشناس کنترل کیفیت ، بازرس کنترل کیفیت ، مدیر آزمایشگاه و مدیر کنترل کیفیت جذب سازمان ها می شوند
دوره های آموزشی مهندسی صنایع مورد نیاز جهت ورود به بازار کار کنترل کیفیت:
آشنایی با ابزارهای اندازه گیری دقیق برای فعالیت های در سازمان های  تولیدی
آشنایی با روش های کنترل فرآیند آماری SPC
آشنایی با تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خرابی FMEA
آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
آشنایی با نظام آراستگی 5S
آشنایی با اکسل پیشرفته


بازار کار  مهندسی صنایع در زمینه فنی و مهندسی :
مهندسین صنایع که  تمایل دارند در زمینه طراحی یا فنی و مهندسی  وارد بازار کار شوند حداقل می بایستی با اصول نقشه کشی و مستندسازی مدارک فنی  آشنا باشند در شغل های کارشناس فنی و مهندسی  ، کارشناس طراحی ، مدیرفنی و مهندسی و ....جذب سازمان ها می شوند
دوره های آموزشی مهندسی صنایع مورد نیاز جهت ورود به بازار فنی و مهندسی :
آشنایی با ابزارهای اندازه گیری دقیق در سازمان های  تولیدی
آشنایی با اصول نقشه کشی
آشنایی با نحوه تدوین طرح کیفیت محصول یا خدمات
آشنایی با روش های کنترل فرآیند آماری SPC
آشنایی با تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خرابی FMEA
آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
آشنایی با نظام آراستگی 5S
آشنایی با اکسل پیشرفته

با توجه به اینکه مهندسی  صنایع فارغ التحصیل می تواند در حوزه های مختلفی وارد بازار کار شود در بالا فقط دوره های آموزشی مهندسی صنایع برای محبوب ترین حوزه هایی که مهندسین صنایع می تواند وارد بازار کار شود اشاره شده است و علاوه بر آنها مهندسی صنایع می تواند در زمینه مدیریت استراتژیک ، طراحی نرم افزار ، تحلیل نرم افزار ، تعالی سازمانی ، بورس و ... فعالیت نماید

ذکر مطالب با نام و آدرس  سایت مدیریت سرآمد ایرانیان بلامانع است .


 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

دانلود کتاب

جمعه, تیر 06 1393 8290 نظرها
دانلود رایگان کتاب آموزش شش سیگما

 

شما می‌توانید کتاب الکترونیکی آموزش شش سیگما برای تجارت‌های کوچک را رایگان دانلود کنید. 

 

پشتیبانی

LiveZilla Live Chat Software